Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-517
Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-517

Naziv predmeta:


Klijentsko skriptiranje


Opis:


Ovaj modul upoznaje studente s mogućnostima klijentskog skriptiranja koristeći JavaScript i biblioteku otvorenog koda.

Ovaj modul dio je osnovne grupe front-end modula u sklopu studijskog programa, aktivno provodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja, posebno se fokusirajući na web rješenja i tehnike i metode u JavaScript-u koje podržavaju multimedijski sadržaj. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim sljedećim osnovnim modulima.

Modul se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na individualnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu izradi web stranice s najmanje šest dinamičnih web stranica pomoću JavaScript-a i biblioteke otvorenog koda te primjenom naučenih tehnika.

Studenti će naučiti o:
• mogućnostima klijentskog skriptiranja koristeći JavaScript i biblioteku otvorenog koda
• paradigmama programiranja u JavaScript-u
• pravilima, standardima, specifičnim međuovisnostima klijentskog skriptiranja koristeći JavaScript.
• pristupu elementima web stranice odgovornima za interakciju korisnika
• korištenju biblioteke otvorenog koda za stvaranje brže i bolje interaktivne web stranice.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Haverbeke, M. (2018) Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. 3rd edition [s.l.]: No Starch Press
2. Camden, R., Di Francesco, H., Gurney, C., Kirkbride, P. And Shavin, M. (2020) Front-End Development Projects with Vue.js. Birmingham: Packt Publishing

Dopunska literatura:

1. Voice, R. and Voice, A. (2020) Simply ES6: Mastering JavaScript and ES6 to its fullest. 2nd Edition. [s.l.]: Published Independently
2. Kereki, F. (2017) Mastering JavaScript Functional Programming. 1st edition. Birmingham: Packt Publishing,