Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-516
Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-516

Naziv predmeta:


Obrada zvuka


Opis:


Ovaj predmet upoznaje studente s osnovama stvaranja, obrade i transformacije zvuka, pa sve do dizajna zvuka, miješanja i svladavanja zvuka.

Ovaj je predmet dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, drugi po redu u području zvuka, koji definira post produkciju i na kraju vodi do konačnog zvuka kao medijske komponente u videu, multimediji, interaktivnim medijima, okruženju igara, aplikaciji i slično. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz sadržaj medija.

Studenti će naučiti o:
• Toku rada za uređivanje zvuka
• Jednokanalnom i višekanalnom uređivanju zvuka
• Formatima audio podataka i njihovim upotrebama u reprodukciji i uređivanju
• Manipulaciji i postprodukciji
• Poboljšanju i smanjenju buke
• Miksanju i masteringu
• Stvaranju i ekstrapolaciji zvučnih efekata.

Ovaj predmet se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Procjena modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere te praktičnim zadacima sa individualnim pristupom.

Literatura:


Obavezna literatura:

1. Jago, M. (2018) Adobe Audition CC Classroom in a Book. 2nd edition. [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Rumsey, F. and Mccormick, T. (2009) Sound and Recording. 6th edition. Waltham, MA: Focal press
2. Sonnenschein, D. (2001) Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. 1st edition. Studio City, CA: Michael Wiese Productions