Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-513
Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-513

Naziv predmeta:


Psihologija korisničkog iskustva


Opis:


Ciljevi ovog kolegija su omogućiti studentima da:

• steknu osnovno znanje iz opće i primijenjene psihologije koje je važno za razumijevanje korisničkog iskustva i načina na koji korisnici komuniciraju s proizvodima, sustavima i uslugama

• razumiju percepciju, proces učenja, emocije i motivaciju osobe za korištenje određenog proizvoda, sustava i usluge

• razumiju postupak donošenja odluka u kontekstu interakcije korisnika s proizvodima, sustavima i uslugama

• dizajniraju i interpretiraju istraživanje korisničkog iskustva, stvore korisničku personu i identificiraju psihološke prepreke u korisničkom putovanju

• razumiju psihološke principe dizajna, sadržaja i oblika teksta

Kolegij potiče studente da teme koje se podučavaju u ostatku programa sagledaju iz psihološke perspektive. Studenti će naučiti razumjeti korisnike i njihove kognitivne procese. Moći će objasniti psihološke aspekte korisničkog iskustva. Stečeno znanje pomoći će studentima u razvijanju vještina analiziranja i predviđanja ponašanja korisnika, kao i u razvoju psiholoških tehnika za poticanje određenih ponašanja.

Ovaj kolegij doprinosi cjelokupnom razvoju studenata kao profesionalaca i praktičara jer će po završetku kolegija studenti biti u mogućnosti primijeniti svoje znanje iz psihologije u dizajniranju optimalnog korisničkog iskustva, što će pridonijeti ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Ariely, D. (2008) Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, HarperCollins, New York, NY
2. Kahneman, D 2011, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, United States.
3. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 24 April 2021)
4. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 04 May 2021)

Dopunska literatura:

1. Foxall G., Goldsmith R. E., Brown S. (1998) Consumer psychology for marketing, 2nd edn, Cengage Learning EMEA, Andover
2. Wittig, A. F. (1984) Psychology: An Introduction, McGraw-Hill, New York, NY
3. Cialdini, R. B. (2016) Pre-Suasion: A Revolutionary Way to Influence and Persuade, New York: Simon and Schuster.
4. Journal of Psychology, Taylor and Francis