Semestar: 3
ECTS: 4
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 60
Šifra kolegija: 23-10-514
Semestar: 3
ECTS: 4
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 60
Šifra kolegija: 23-10-514

Naziv predmeta:


Uvod u postprodukciju videa


Opis:


Ovaj modul upoznaje studente s osnovama video produkcije i montaže s ciljem prenošenja poruke i priče kroz fleksibilan i fokusiran tijek rada. Modul se nastavlja s prethodno stečenim znanjem i nastavlja produbljivati značenje kako montaža mijenja neobrađene snimke i transformira konačni medijski sadržaj.

Modul se poučava kroz integraciju teorije, znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Ocjenjivanje modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere tijekom domaće zadaće, kao i na praktičnim domaćim zadaćama, te na pojedinačnim studentskim projektima.

Individualni studentski projekt temelji se na video montaži unutar različitih žanrova i finalnog rezultata. Ovaj modul dio je medijske jezgre studija, aktivno vodi studente kroz video montažu i finalizaciju medijske forme.

Studenti će naučiti o:
• osnovama teorije montaže.
• montažnim tehnikama i fleksibilnost tijeka rada.
• video i audio prijelazima.
• video i audio efektima.
• primjeni animacijskih točka na video snimci i drugim elementima.
• obradi zvuka.
• montaži kratkih video formata.
• kolor korekciji slike i obradi slike.
• kodiranju raznih formata.

Literatura:


Obavezna literatura:

1. Jago, M. (2021) Adobe Premiere Pro Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Owens, J. (2021) Video Production Handbook. 6th edition.NY: Taylor and Francis
2. Millerson, G. (2008) Video Production Handbook. 4th edition. Waltham, MA: Focal Press
3. Hurkman, v. A. (2010) Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. 1st edition. Tuscaloosa, AL: Peachpit