Semestar: 3
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-519
Semestar: 3
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-519

Naziv predmeta:


Instrukcijski dizajn i dizajn obrazovnih sadržaja


Opis:


Znanje koje je potrebno u sve većim količinama i u što kraćem vremenu postaje najvažnija konkurentska prednost, presudan resurs koji čini razliku između uspješnih i neuspješnih. Primjena računala i tehnologija za širenje informacija i unapređenje znanja i vještina, nameću se kao uspješna rješenja gore navedenog trenda.

Kolegij se fokusira na pretvaranje osnovne ideje instrukcijskog dizajna, procesa mikro učenja i učenja, u sustav koji odražava poruku, cilj i vrijednosti brenda kroz proces valorizacije novih znanja i vještina.

Samostalan razvoj digitalnih nastavnih sadržaja te njihova implementacija u procesu učenja i poučavanja, konačni je stadij u evoluciji sustava za edukaciju unutar jedne organizacije, a kolegij kao takav objedinjuje znanja iz kreacije vizualnih elemenata, upravljanje medijima i stvaranja imerzije, u jednu formu.

U ovom kolegiju studenti će naučiti:
• Primijeniti osnovne pojmove u digitalnom obrazovanju i instrukcijskom dizajnu
• Valorizirati medjusobni odnos, sličnosti i razlike izmedju pojmova metodika, didaktika i pedagogija
• Formulirati i primijeniti osnovne pojmove u instrukcijskom dizajnu
• Provesti instrukcijski dizajn digitalnog nastavnog sadržaja primjenom ADDIE modela
• Analizirati tehnologije za izradu i prikazivanje digitalnih nastavnih materijala te odabrati najpovoljnije tehnologije za neki nastavni sadržaj
• Kreirati vizualne strukture interaktivnosti, imerzije, dijagrame toka
• Izraditi digitalne nastavne sadržaje
• Testirati digitalne nastavne sadržaje
• Kreirati prototip instrukcijskog dizajna


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Jandrić, P. (2015) Osnove digitalnog obrazovanja

Dopunska literatura:

1. Jandrić, P. (2015) Digitalno učenje
2. Jandrić, P. i Boras, D. (2012) Kritičko e-obrazovanje
3. Anderson, T. i Elloumi, F. (2008) Theory and Practice of Online Learning