Semestar: 3
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-518
Semestar: 3
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-518

Naziv predmeta:


Programiranje za web


Opis:


Ovaj kolegij upoznaje studente s web tehnikama programiranja primijenjenim na PHP programski jezik i MySQL sustav relacijskog upravljanja bazama podataka, u kontekstu razvoja web aplikacija.

Ovaj je kolegij nastavak i nadogradnja kolegija Uvod u programiranje za studente studijskog programa Multimedijsko računarstvo i proširuje znanja i vještine stečene na prehodnom kolegiju. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u poštivanju područja.

Studenti će naučiti:
• kako primijeniti PHP za izradu dinamičke HTML stranice
• kako organizirati programski kod za povećanje učinkovitosti izvršavanja programa web stranice
• o obradi web obrazaca
• o korištenju relacijskog sustava za upravljanje bazama podataka iz PHP koda
• kako dizajnirati i stvoriti sustav upravljanja sadržajem za web stranicu.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Ivan Božajić: PHP programiranje. Zagreb : Algebra 2014.

Dopunska literatura:

1. Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P. (2006) Programming PHP. 2nd edition. O'Reilly Media.
2. Lerdorf, R., Tatroe, K. and MacIntyre, P. (2013) Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages. Sebastopol: O'Reilly Media.