Semestar: 4
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-524
Semestar: 4
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-524

Naziv predmeta:


Web dizajn i dizajn korisničkog sučelja


Opis:


Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovama dizajna weba i korisničkog iskustva, od principa, analize, istraživanja, upotrebe i konačno prototipa i završnog testiranja.

Kolegij se podučava kroz integraciju teorije i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Procjena se temelji na pojedinačnom sveobuhvatnom projektu koji rezultira funkcionalnim projektom s detaljnom dokumentacijom u vezi s istraživanjem i racionalnošću (pristup studiji slučaja).

Ovaj je kolegij dio grupe kolegija vezanih uz medije u sklopu studija, usredotočen na učenje temeljeno na teorijskim istraživanjima i dovršavanju s praktičnim radom i rješenjima. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti ostalim budućim kolegijima vezanima uz područje multimedije.

Studenti će naučiti o:
• dizajnu weba i korisničkog iskustva, funkciji, interakciji i reaktivnosti
• provođenju i sintetiziranju istraživanja
• informacijskoj arhitekturi i korisničkim interakcijama
• okvirima i glavnim elementima i komponentama korisničkog iskustva
• sustavima za projektiranje
• izradi prototipa, iterativnom radu, testiranju korisnika i razumnosti promjena.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Golombisky, K. and Hagen, R. (2013) White Space is Not Your Enemy. 2nd edition. Waltham, MA: Focal Press
2. Robbins, N.J. (2007) Learning Web Design. 3rd edition. Sebastopol, CA: O'Reilly Media
3. Krug, S. (2013) Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usabilit. 3rd edition. Indianopolis, IN: New Riders Publishing

Dopunska literatura:

1. Belsky, S. (2012) Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality. 1st edition. s.l.: Portfolio
2. Beaird, J. (2007) The Principles of Beautiful Web Design. 1st edition. Melbourne: SitePoint