Semestar: 4
ECTS: 6
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 135
Šifra kolegija: 23-10-526
Semestar: 4
ECTS: 6
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 135
Šifra kolegija: 23-10-526

Naziv predmeta:


Digitalna grafika i prikaz informacija


Opis:


Kolegij upoznaje studente s kompetencijama kreiranja digitalnih grafika i prikazu informacija koje se baziraju na prijenosu poruke adekvatno formatu i funkciji vizualnog djela. Direktnost i indirektnost, brzi i sporiji prijenos poruke odnosno jednostavnost i razumijevanju ili složenije pripovijedanje kroz vizualnu komunikaciju je odredjena kroz format i funkciju.

Ovaj se kolegij podučava kroz praktični pristup, primjere i rješavanje problema. Provjera modula temelji se na praktičnom ispitu koji se sastoji od niza pojedinačnih praktičnih zadataka, na izradi pojedinačnog projekta i na individualnoj domaćoj zadaći. Pojedinačni studentski projekt temelji se na osmišljenom rješenju vizualne komunikacije s integracijom vizualnih elemenata u cjelinu.

Studenti će naučiti:
• digitalnu grafiku i njenu raznolikost uporabe,
• prednosti i limitacije izrade digitalne grafike,
• modularnost izrade i primjene
• aplikativnost kroz medije
• pripremu za upotrebu u raznim medijima
• hijerarhiju informacija prema vrijednosti, poruci i cilju pripovijedanja
• metode i načine kreiranja vizualnih komunikacija
• integraciju vizualnih elemenata
• kritički pristup u organiziranju informacija
• pročiščavanje informacija
• komuniciranje direktnim i indirektnim načinom


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Wood, B. (2021) Adobe Illustrator Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press
2. Kordes Anton, K. and DeJarld, T. (2021) Adobe InDesign Classroom in a Book, , [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Tondreau, B. (2011) Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids (Design Essentials), Beverly, MA: Rockport Publishers
2. Wheeler, A. (2012) Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 4th edn, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons