Semestar: 4
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-525
Semestar: 4
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-525

Naziv predmeta:


Napredno programiranje za web


Opis:


Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim objektno orijentiranim konceptima programiranja, s naglaskom na funkcijsku upotrebu kod izrade web aplikacija i web stranica, a manje na dizajn.

Ovaj kolegij se nastavlja na kolegije Uvod u programiranje i Programiranje za web te dodatno proširuje znanja i vještine usmjerene primjeni objektno orijentiranih koncepata u razvoju web projekata. Vještine naučene u ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u poštivanju područja.

Studenti će naučiti:
• o osnovnim konceptima objektno orijentiranog programiranja (klasa, objekt, instancija, nasljeđivanje, apstrakcija itd.
• kako dizajnirati vlastitu hijerarhiju klasa s konstruktorima i / ili destruktorima
• o apstraktnim predavanjima i metodama
• kako primijeniti osnovne uzorke dizajna


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Ivan Božajić: PHP programiranje. Zagreb : Algebra 2014.

Dopunska literatura:

1. Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P. (2006) Programming PHP. 2nd edition. O'Reilly Media.
2. Lerdorf, R., Tatroe, K. and MacIntyre, P. (2013) Programming PHP: Creating Dynamic Web Pages. Sebastopol: O Reilly Media.