Semestar: 5
ECTS: 6
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 135
Šifra kolegija: 23-10-527
Semestar: 5
ECTS: 6
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 135
Šifra kolegija: 23-10-527

Naziv predmeta:


Komunikacijske i prezentacijske vještine


Opis:


Kolegij je osmišljen kako bi studente pripremio za unaprjeđenje njihovih karijera i postizanje visoke razine profesionalne izvedbe. Snažne komunikacijske vještine predstavljaju prednost na tržištu rada jer je svijet pun dobrih inženjera, marketinških stratega, odvjetnika i računovođa, ali nema puno dobrih komunikatora. Osim određenih iznimki koje se odnose na specifičnu profesiju i ulogu, komunikacijske vještine su bez sumnje najčešće spominjani set vještina koje poslodavci traže.

Nadalje, u eri nesigurnosti gdje doživotno zaposlenje više ne postoji, važno je prilagoditi se novim pravilima te preuzeti inicijativu i upravljati vlastitim karijerama kako bi se pronašle nove prilike i izgradila vlastita sigurnost zaposlenja. Većina izazova koji su rezultat novoustanovljenih sloboda i fleksibilnosti na globalnom tržištu rada, zahtijeva kvalitetne komunikacijske vještine pa one postaju važnije nego ikad. Stoga je poboljšanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina ključno za profesionalni uspjeh i upravljanje karijerom, bez obzira na odabranu profesiju ili djelatnost.

Kolegij pomaže razviti ključne komunikacijske i prezentacijske vještine koje se koriste tijekom cijele karijere pojedinca. Ovo se postiže kombinacijom teorije i primjene kako bi se pružilo bolje razumijevanje komunikacijskih i prezentacijskih principa.

Fokus je na dobivanju vrijednih uvida u aktivno slušanje, uvjeravanje, pregovaranje, timski rad i vještine međukulturalne komunikacije, istovremeno usvajajući učinkovite strategije za mnoge tipove komunikacijskih izazova.

Literatura:


Obavezna literatura:

1. Thill, J.V., L. Bovee. (2017). Excellence in Business Communication, 12th edition. Pearson Education.
2. Magzan, M., T. Babić. (2019). Negotiation and Conflict Resolution: Perfecting Skills We Use Daily, Algebra.

Dopunska literatura:

1. Ford-Brown, L. DK Dorling Kindersley. (2016). DK Communication, Pearson Education.
2.Froemling, K. K., Grice G. L. et al. (2010). Communication: Handbook. Pearson Education.