Semestar: 5
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-529
Semestar: 5
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-529

Naziv predmeta:


Poduzetništvo u kreativnim i kulturnim industrijama


Opis:


Cilj ovog modula je naučiti studente kako svoje umjetničke ideje i multimedijske projekte pretvoriti u uspješan poduzetnički pothvat.

Ovaj modul nastavlja se na znanja i vještine stečene u sklopu obaveznog predmeta Osnove poslovne ekonomije (4. semestar), a na njega se nadovezuje izborni predmet Prijava projekata na natječaje za financiranje (6. semestar).

Studentima je važno pohađati ovaj modul jer će im omogućiti razvoj kritičkog razmišljanja, inicijativnosti, poduzetnosti i poduzetničkih vještina, podjednako primjenjivih kod poslodavaca, zaposlenika i nezavisnih profesionalaca. Pripremiti će ih za preuzimanje odgovornosti za vlastitu budućnost. Omogućiti će im razvoj poslovnih ideja temeljenih na njihovim osobnim i profesionalnim vrijednostima i ambicijama, prilagođenih hrvatskim i europskim okvirima razvoja audiovizualnog sektora i kulture.

Kroz ovaj modul studenti će naučiti samostalno isplanirati poduzetnički pothvat i pripremiti ga za realizaciju, što će im omogućiti da samostalno realiziraju multimedijske projekte i poslove koje su sami osmislili ili ih osmišljavaju i realiziraju kod poslodavca.

Osnažiti će ih za korištenje prilika i potpora za samozapošljavanje i razvoj profitnih i neprofitnih usluga na tržištu te ih osposobiti za odgovorno i efikasno poslovanje u uvjetima digitalne i zelene transformacije kreativnih i kulturnih industrija, gospodarstva i društva u cjelini.

Studenti će naučiti:

• razloge koji poduzetničke vještine čine nužnim alatom za uspješno poslovanje, bilo samostalno, bilo u okviru neke poslovne organizacije
• važnost i elemente poduzetničkog planiranja koje omogućava uspješnu realizaciju multimedijskih projekata
• koji marketinški aspekti poduzetničkog pothvata doprinose uspjehu pothvata te kako identificirati ciljnu grupu i osmisliti temeljne marketinške aktivnosti za konkretnu poduzetničku ideju
• zbog čega je važno osigurati dovoljno sredstava za pokretanje poduzetničkog pothvata, kako definirati potrebna sredstva i koji su mogući izvori financiranja za pokretanje poduzetničkog pothvata
• analizirati ključne pravne aspekte poduzetničkog poslovanja, s naglaskom na odabir pravnog oblika poslovanja i analizu obaveza koje proizlaze iz tog odabira
• objasniti ključne financijske elemente poslovanja, načine kako te elemente analizirati te kako upravljati financijskim aspektima realizacije poduzetničkog pothvata nakon što je ostvareno početno financiranje
• o politikama razvoja audiovizualnog sektora te pratećim fondovima, kreditnim jamstvima i potporama namijenjenim malim i mikro poduzetnicima za samozapošljavanje te poticanje proizvodnje i distribucije digitalnih sadržaja
• o novoj europskoj politici digitalne transformacije poslovanja, koja po načelu „digital by default“ papirnato poslovanje zamjenjuje digitalnim.Literatura:


Obavezna literatura:

1. Andrews R. (2019) Arts Entrepreneurship: Creating a New Venture in the Arts. Routledge

Dopunska literatura:

1. Massi M. Vecco M. Lin Y. Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries: Production, Consumption and Entrepreneurship in the Digital and Sharing Economy. Routledge
2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation
3. Directive (EE) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council (2018) amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities