Semestar: 5
ECTS: 4
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 75
Šifra kolegija: 23-10-530
Semestar: 5
ECTS: 4
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 75
Šifra kolegija: 23-10-530

Naziv predmeta:


Produkcija događanja


Opis:


Kolegij osposobljava studente za detaljnju analizi potreba događanja bilo fizičkih, online ili hibridnih. Analizom i argumentacijom potreba, studenti se usmjeravaju na predprodukcijske faze kako bi planirali i dokumentirali uspostavu produkcije i prijenosa.

Ovisno o mediju, komunikacijskoj poruci i vrsti događanja, pretprodukcija igra ključnu ulogu za osiguranje efikasne produkcijske faze uz fleksibilnost za dopune i promjene na licu mjesta. Vrsta dogadjanja sa sobom nosi posebne zakonitosti koje kolegij uzima kao ključne faktore tijekom planiranja u fazi predprodukcije.

Audio-video kreacija, vizualni, informativni i ostali digitalni sadržaj integriraju se u fluidnu strukturu produkcije koja podržava sve aspekte događanja, uz scenoslijed, scenarij i notacije vezane uz sve aspekte događanja.

Studenti će unutar kolegija naučiti:
• Analizirati događanja
• Kategorizirati događanja prema vrsti i aktivnosti
• Kategorizirati događanja prema načinu i vrsti prijenosa
• Sintetizirati znanja iz područja produkcije
• Aplicirati znanja produkcije u zakonitosti produkcije događanja
• Definirati predprodukcijske korake
• Kreirati detaljni produkcijski plan, scenoslijed i scenarij
• Osigurati fleksibilnost produkcije događanja
• Osigurati prostor za promjene i dopune u produkciji događanja


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Matthews, D. (2007) Special Event Production: The process
2. Kuschel, T. (2022) The Live Event Video Technician

Dopunska literatura:

1. Richards, W.P. (2020) Esports in Education
2. Allocca, K. (2018) Videocracy
3. Grossman, T. (2007) Shooting Action Sports: The Ultimate Guide to Extreme Filmmaking