Semestar: 5
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 60
Šifra kolegija: 23-10-532
Semestar: 5
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 60
Šifra kolegija: 23-10-532

Naziv predmeta:


Oblikovanje i testiranje korisničkog sučelja


Opis:


Cilj ovog kolegije je upoznati studente sa svim procesom kod izrade modernog korisničkog sučelja s naglaskom na analiziranje i testiranje svakog koraka tog proces, te donošenje odluka za poboljšanje korisničkog iskustva.

Studenti će se upoznati s procesima istraživanja korisnika, konkurencije te trenutnih trendove kod oblikovanja korisničkog sučelja. Nadalje upoznat će se sa definiranje svih bitnih aspekata aplikacije, te odabiranom seta funkcionalnosti aplikacije ili digitalnog proizvoda koji je dovoljan da bi se testirala poslovna održivost.

Nakon toga se kreće u proces izrade osnovnog korisničkog sučelja, definiranje osnovnih vizualnih elemenata popraćeno s testiranje, analizom i propitkivanje odabranih elemenata. Na kraju se kreće s izradom prototipa visoke kvalitete i finalnim testiranje i korekcijama na korisničkom sučelju.Literatura:


Obavezna literatura:

1. Sharon, T. (2012) It's Our Research. Getting Stakeholder Buy-in for User Experience Research Projects

Dopunska literatura:

1. Saffer, D. (2008) Designing Gestural Interfaces: Touchscreens and Interactive Devices
2. Neil, T. (2014) Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Smartphone Apps