Semestar: 6
ECTS: 7
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 165
Šifra kolegija: 23-10-534
Semestar: 6
ECTS: 7
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 165
Šifra kolegija: 23-10-534

Naziv predmeta:


Multimedijski projekt


Opis:


Ovaj kolegij upoznaje studente sa sveobuhvatnim opusom multimedijskog rješenja temeljenim na projektu koji testira znanje i skup vještina front-end modula ili audio-video medija kroz funkcionalnu integraciju vizualnih i funkcionalnih elemenata.

Kolegij se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera kolegija temelji se na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i prezentaciji konačnog multimedijskog rješenja.

Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu stvaranju multimedijskog rješenja primjenom naučenih tehnika i metoda u rješavanju problema i kreativnom razvoju.

Studenti će naučiti o:
• primjeni procesa kritičkog mišljenja u granicama problema
• rješenjima kao ishodima koja imaju inovativne, kreativne, poboljšane ili promijenjene perspektive
• odgovorima na postojeće probleme ili izazove
• budućem razvoju ili jednostavnoj ideji predstavljanja multimedije i njezine primjene
• stvaranju funkcionalnog multimedijskog rješenja
• integraciji informacija kroz jednoznačnost multimedijskog rješenja


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Fenrich, P. (2005) Creating Instructional Multimedia Solutions: Practical Guidelines for the Real World. 1st edition. [s.l.] Informing Science
2. Saunders, O. (2019) Multimedia Procession and Communications: Audio and Video

Dopunska literatura:
Nema