Semestar: 6
ECTS: 12
Predavanja: 0
Vježbe: 0
Samostalni rad: 360
Šifra kolegija: 23-10-536
Semestar: 6
ECTS: 12
Predavanja: 0
Vježbe: 0
Samostalni rad: 360
Šifra kolegija: 23-10-536

Naziv predmeta:


Stručna praksa

Nastavnici:Opis:


Osim izrade završnog rada, studenti su dužni uspješno odraditi stručnu praksu u sklopu ovog modula kako bi naučili primijeniti teorijsko i praktično znanje stečeno tijekom studijskog programa na konkretno radno mjesto.

Studenti se moraju konzultirati s Centrom karijera kako bi organizirali stručnu praksu i potvrdili zadatke koje će izvršiti tijekom prakse, a koji čine dio formalne ocjene u sklopu modula.

Praksa se organizira uporabom informacijskog sustava Infoeduka gdje se nalazi popis dostupnih radnim mjesta za izvođenje stručne prakse, a studenti odabiru poslodavca i temu/tehnologiju koja ih zanima. Uz pomoć Centra karijera, poslodavci odabiru studente, a odabrani mentori pružaju dodatnu podršku temi stručne prakse (unutar institucije) tako da se relevantni zadaci izvršavaju tijekom stručne prakse. Studenti također imaju mentora-poslodavca koji podnosi izvještaj o postignućima studenta po završetku trajanja stručne prakse.

Studenti koji su već zaposleni i rade na relevantnim projektima / zadacima nisu dužni odraditi stručnu praksu, ali moraju predati pismeno izvješće poslodavca u kojem se navodi njihov rad i pismeno izvješće koje sadrži samoopažanja na radnom mjestu (isti dokumenti koji su potrebni od studenata koji odrađuju stručnu praksu).

Sadržaj stručne prakse ovisi o poslodavcu i specifičnim poslovima vezanim uz opus radnih zadataka, mogućnostima studenta i mentorskom pristupu za vrijeme trajanja stručne prakse. Upravo taj isti sadržaj stručne prakse postaje pismeno izvješće čime se predmet valorizira i prosuđuje.

Literatura:


Obavezna literatura:

Nema

Dopunska literatura:

Nema