Semestar: 6
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-537
Semestar: 6
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-537

Naziv predmeta:


Okruženja za produkciju multimedije

Nastavnici:


Daniel Bele, pred.

Opis:


Osigurati studentima pristup različitim okruženjima za produkciju multimedije te uputiti ih u valorizaciju istih kroz analizu, primjenu, trenutno stanje u razvoju i trendove. Nakon uvida u razvoj, mogućnosti, prepreke i potencijale, kolegij se fokusira na odabrano okruženje unutar kojeg se grade kompetencije za kreiranje multimedijskog rješenja.

Cjelokupna razrada multimedijskog rješenja kroz mogućnosti okruženja postaje globalni cilj kolegija, koji nadilazi samu produkciju te za zadatak uzima široki spektar primjene okruženja i daljnji potencijalni razvoj.

Studenti će naučiti:
• Valorizirati tehnološke trendove
• Primijeniti tehnologije okruženja za produkciju multimedije
• Kreativnost u rješavanju problema kombinacijom tehnologija i okruženja
• Razraditi multimedijske sadržaje i rješenja u skladu s okruženjem
• Aplicirati imerziju i narativ kroz mogućnosti okruženja
• Rješavati probleme vizualnog dojma kroz pojačanje korisničkog iskustva
• Kreirati multimedijski proizvod s naglaskom na korisničko iskustvo
• Procijeniti adekvatnost alata i mogućnosti okruženja prema namjeni multimedijskog proizvoda


Literatura: