Infoeduka – digitalna referada

Uz referadu, na raspolaganju ti je i 24-satni pristup nizu dodatnih studentskih informacija i servisa kroz sustav digitalne referade, Infoeduka.

Katedre

Nastavno osoblje je naš ključni resurs. O njihovoj kvaliteti ovisi kvaliteta tvog obrazovanja, a samim time i kvalifikacije s kojima krećeš na tržište rada.

Prijava za industrijske certifikate

Prijava, uvjeti i odluke certifikacijskih ispita uključenih u školarinu za studente Sveučilišta Algebra

Dokumenti

Pregledaj dokumente Sveučilišta Algebra.

Radno vrijeme referade

Ponedjeljak i utorak:

  • radno vrijeme: 10:00 do 18:00 sati
  • za studente i stranke: 12:00 do 18:00 sati

Srijeda, četvrtak i petak:

  • radno vrijeme: 08:00 do 16:00 sati
  • za studente i stranke: 08:00 do 14:00 sati

E-mail: studentska.referada@algebra.hr

Ostale korisne informacije