Voditelj katedre

Katedra za digitalnu umjetnost omogućuje studentima stjecanje kreativnih vještina i znanja unutar digitalnog prostora.
Kolegiji unutar katedre su sastavljeni prema tržišnim i umjetničkim potrebama za uspješnu realizaciju vizualno-digitalnih projekata. Naglasak je na kolegije umjetničkog područja vizualnog oblikovanja, oblikovanja prostornih komunikacija i upravljanje procesima oblikovanja. Nadalje, kolegiji koji čine dodanu vrijednost katedri su oni u kojima studenti razvijaju svoje vještine i alate: crtanje, tipografija, fotografija i video te digitalne platforme. Predavači unutar katedre su uz nastavnu djelatnost aktivni i na tržištu sa svojim umjetničkim projektima u području vizualnih komunikacija i digitalne umjetnosti.

Kolegiji unutar katedre