Voditelj katedre

Katedra za ekonomiju nudi potrebna interdisciplinarna znanja za efikasno i efektivno komuniciranje u digitalnoj eri.
Kroz kolegije koje obuhvaća stavlja naglasak na konstantu and#8211; čovjeka, njegovu psihologiju i društvenu interakciju te ga smješta u kontekst digitalnog društva i digitalne ekonomije kao brzo mijenjajuće varijable. Fenomeni društvenih mreža, mobilnih uređaja, informacija u oblaku te velikih skupova podataka (big data) polazišne su paradigme nastavnog sadržaja te se zbog toga kroz kolegije primjenjuju pristupi i načini rješavanja marketinških izazova prilagođeni 21. stoljeću.

Kolegiji unutar katedre