Voditelj katedre

Katedra za informacijske sustave i poslovnu analitiku podržava studente u stjecanju temeljnih vještina razumijevanja vrijednosti informacijskih sustava unutar organizacije te pomognu pozicioniranju budućih stručnjaka kao kritičnih poveznica između tehničkog i poslovnog područja u organizacijama.
Savladavanjem kolegija na katedri, studenti stječu znanja i sposobnosti da dizajniraju, razviju i primjene informacijske sustave koji će pomoći poduzećima da ubrzaju i poboljšaju svoje poslovne procese te da učinkovito riješe izazove upravljanja primjenom napredne analitike. Studenti također stječu čvrste temelje u dizajnu, uporabi i upravljanju uslugama koje se odnose na podatke, uključujući baze podataka, poslovne sustave, telekomunikacijske tehnologije i naprednu analitiku. Kolegiji obuhvaćaju znanja iz digitalnog marketinga (marketing danas dominantno koristi digitalne kanale za komunikaciju proizvoda ili usluge), preko unapređenja poslovnih procesa korištenjem digitalnih tehnologija, sve do upravljanja podacima tvrtke i korištenja napredne analitike. Postizanje ciljeva korištenjem digitalnih tehnologija ubraja se među najpotrebnije vještine našeg doba. To se odnosi na znanje, vještine i kompetencije na analitičkoj i strateškoj razini, te se posljedično odnosi na integraciju, analizu i interpretaciju podataka u digitalnom obliku. Za učinkovitu integraciju, analizu i interpretaciju podataka u digitalno doba potrebno je ovladati tehnikama i napraviti pomak od klasičnog izvještavanja (što se dogodilo?), analize (zašto se to dogodilo?) i nadzora (što se trenutno događa?), prema konceptualizaciji (što bi moglo biti dogoditi?), predviđanju (što će se vjerojatno dogoditi?) i preskripciji (što trebamo učiniti da povećamo vjerojatnost željenog događaja?). Ovaj pristup zahtijeva prelazak s reaktivnog na proaktivni način razmišljanja i djelovanja. S druge strane, potrebno je razvojem nadograditi klasično odlučivanje u moderno odlučivanje, odlučivanje vođeno podacima. Da biste to uspješno savladali, bit će potrebno ovladati znanjima i vještinama rada s podacima, posebno velikim setovima podataka. Ovdje se veliki setovi odnose na veliku količinu podatkovnih resursa, koji se povećavaju velikom brzinom i koja karakterizira velika raznolikost podataka. Spomenute karakteristike traže nove i inovativne metode obrade i optimizacije podataka i informacija, kao i poboljšavanje tehnika stvaranja uvida u podatke. Znanje i vještine integracije, analize i interpretacije podataka u digitalnom obliku u širem su kontekstu vještine podatkovne znanosti. Znanost o podacima je umjetnost pronalaženja i primjene znanja skrivenog u podacima; poticanje deduktivnih i induktivnih načina razmišljanja išto predstavlja konkurentsku prednost u svijetu danas i osigurava temelje za zadržavanje relevantnosti u budućnosti. Konačno, kolegiji Katedre za informacijske sustave i poslovnu analitiku nude interdisciplinarno znanje u kombinaciji s analitičkim vještinama (znanost o podacima) u rasponu od digitalnog marketinga do marketinga digitalne ere; monetizaciju koncepata velikih podataka (i ostalih podatkovnih rješenja) i efikasne primjene napredne analitike u digitalnoj ekonomiji.

Kolegiji unutar katedre