Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj

Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina

Međunarodna razmjena s više od 100 institucija

Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Po završetku ovog studijskog programa nastavi svoje školovanje u visokom obrazovanju i upiši se na drugu godinu stručnog prijediplomskog studija digitalnog marketinga te stekni diplomu prvostupnika!

Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti za učenike srednjih škola koji nemaju položene ispite državne mature ne postoji mogućnost upisa studija razine 6, čak ni putem prijemnog ispita. Stoga Sveučilište Algebra, ove godine pokreće studij razine 5, jedini takav u Hrvatskoj – Stručni kratki studij internetskog marketinga.

Stručni kratki studij internetskog marketinga osmišljen je kako bi srednjoškolci koji nemaju položene ispite državne mature imali mogućnost daljnjeg obrazovanja što uključuje učenike trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola.

Dvogodišnji stručni kratki studij internetskog marketinga priprema studente za karijeru u području marketinških komunikacija s naglaskom na internetske komunikacijske kanale. Ovaj program osigurava studentima konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu rada, ali omogućava i daljnje studiranje i vertikalnu mobilnost!

Osim konzultacija sa stručnjacima iz industrije, prilikom izrade studijskog programa, vodilo se računa o usporedbi studijskog programa sa studijskim programima unutar istog područja u Hrvatskoj i inozemstvu, te na aktualne potrebe tržišta.

Uz usvajanje teorijskih znanja i stvarnih primjera iz radne okoline, obavezni dio programa je praksa koja će omogućiti studentima iskustvo rada i primjene naučenih znanja. Projektna će nastava omogućiti studentima dodatni razvoj vještina planiranja, vođenja i timske komunikacije te kolaboracije na provedbi projektnih aktivnosti.

Sveučilište Algebra provodi stručni prijediplomski studij digitalnog marketinga iza kojeg stoji već osam uspješnih generacija studenata, a i ishodi učenja tog studijskog programa, bili su uzor u kreiranju dvogodišnjeg programa ovog kratkog stručnog studija.

Stručni kratki studij internetskog marketinga jedini je jedini takav studij u Hrvatskoj, ali i jedan od rijetkih u Europi. Slični studijski programi provode se još samo u razvijenim zemljama Beneluxa i skandinavskim zemljama.

Što ćeš naučiti na stručnom kratkom studiju internetskog marketinga?

Tijekom stručnog kratkog studija internetskog marketinga usvojit ćeš vještine i znanja koja te pripremaju za karijeru u stvarnom poslovnom svijetu u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Ovo je samo kratki pregled onoga što ćeš naučiti:

Struktura nastavnog programa

Naučit ćeš objasniti društvene, ekonomske, pravne i psihološke procese u marketinškom okruženju i njihove uzroke i posljedice.
Naučit ćeš kako analizirati i postupiti u situacijama i izazovima iz područja tržišnog komuniciranja koristeći temeljne ekonomske pojmove, ponašanje potrošača te specifičnosti komunikacijskih kanala i medija.
Razvijat ćeš komunikacijske vještine i naučiti kako odabrati optimalne koncepte verbalne i neverbalne komunikacije, kako ih primijeniti u poslovnoj komunikaciji, voditi poslovnu komunikaciju na odgovarajućoj razini te planirati, pripremati, producirati i održavati sadržajne prezentacije.
Naučit ćeš kako osmisliti komunikaciju na online komunikacijskim kanalima, odrediti optimalne postavke platforme, optimizirati komunikaciju i postavke prema postignutim rezultatima te ocijeniti uspješnost postignutih ciljeva.
Upoznat ćeš alate i steći znanja kako analizirati uspješnost marketinške komunikacije na odgovarajućim kanalima korištenjem integriranih analitičkih alata.
Naučit ćeš kako osmisliti komunikaciju na online komunikacijskim kanalima, odrediti optimalne postavke platforme, optimizirati komunikaciju i postavke prema postignutim rezultatima te ocijeniti uspješnost postignutih ciljeva.
Razvit ćeš vještine osmišljavanja korisničkog sučelja prilagođenog prikazu i korištenju na različitim uređajima s ciljem postizanja optimalnog korisničkog iskustva.
Steći ćeš znanja i usvojiti zakonitosti vizualne komunikacije u kontekstu ostvarivanja marketinških komunikacijskih ciljeva.
Dodatno ćeš razvijati vještine samostalnog rada, ali i učiti kako funkcionirati u timu. Naučit ćeš izvršavati zadatke u suradnji s kolegama u skladu s rokovima i u sklopu marketinških projekata u često promjenjivim uvjetima poslovanja.

Neki od poslova za koje te pripremamo:

Marketinški specijalist

Postani stručnjak koji se bavi različitim aspektima marketinga – istraživanja tržišta, razvoj marketinških strategija ili analize kampanje. Sigurno je da ti s ovim zanimanjem nikad neće biti dosadno!

Specijalist za digitalni marketing

Kreiraj inovativne digitalne kampanje i stvaraj uspješne digitalne strategije! Uz najmodernije tehnologije ovladaj digitalnim kanalima i nebrojenim mogućnostima koje pružaju od kreacije, optimizacije i realizacije online sadržaja!

Specijalist za društvene mreže

Kako komunicirati s digitalnom zajednicom, što je doseg, a što impresija, kolika je zbilja moć “lajka”, i kako funkcioniraju algoritmi društvenih mreža? Kao specijalist za društvene mreže imat ćeš odgovore na sva mala i velika pitanja vezana uz marketing funnel!.

Specijalist za internetsko oglašavanje

Planiraj i implementiraj inovativne online oglašivačke kampanje koristeći različite alate i platforme. Otkrij i sve digitalne tajne kako pametno optimizirati kampanju i postići vrhunske rezultate!

Trajanje studija

4 semestra (2 godine)

Trajanje godine

2 semestra + 2 (dodatna) ispitna tjedna

Trajanje semestra

15 radnih tjedana
+ 4 ispitna tjedna

Ukupan broj ECTS bodova

120

Stručni naziv

pristup.int.mark.

Stručni/a pristupnik/pristupnica internetskog marketinga

Certifikati koje možete položiti tijekom studija

ECDL Start
(4 ispita)

Google Ads Qualified Individual