Studentski pravobranitelj

Ria Walla
Studentica druge godine preddiplomskog studija Digitalnog marketinga
ria.walla@algebra.hr

(nije obavezno polje, unesite email ako želite dobiti povratnu informaciju)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Predstavnica studenata u Odboru za kvalitetu

Sara Brkanić
Predstavnica studenata u Odboru za kvalitetu
sbrkanic@algebra.hr