Napomena

Prikazani raspored je samo informativan i služi isključivo kao podloga za generalno i grubo planiranje. Raspored objavljen unutar sustava Infoeduka je službeni raspored i može se razlikovati od informativnog rasporeda. Službeni raspored je personaliziran za svakog studenta te će biti dostupan do početka semestra u Infoeduka sustavu digitalne referade.

Službeni raspored se u tjednima u kojima postoje blagdani zbog odrada značajno razlikuje od prikazanog. Službeni raspored po kojem se odvija nastava bit će dostupan isključivo unutar Infoeduka sustava digitalne referade. Sveučilište ne snosi odgovornost za izostanke studenata s nastave koji mogu nastati korištenjem ovog rasporeda. Sveučilište neće ažurirati ovaj raspored za vrijeme trajanja semestra dok će se raspored u Infoeduka sustavu digitalne referade po potrebi ažurirati.

Raspored se izmjenjuje za parne i neparne tjedne kroz svih 15 tjedana koliko traje semestar. Prvi tjedan nastave je neparan tjedan, drugi je paran, treći neparan, itd. Detaljni i personalizirani raspored za svakog studenta bit će dostupan unutar digitalne referade.

Raspored nastave