Studentski zbor srce je studentske zajednice te predstavlja glas studenata i potiče njihovo sudjelovanje u ključnim pitanjima koja se tiču njihovog obrazovanja i studentskog iskustva. Studentski zbor ima ključnu ulogu u ostvarivanju brojnih ciljeva i zadaća usmjerenih na unapređenje studentskog života koji predstavljaju temelj uspjeha za svaku studentsku zajednicu. Samo neke od glavnih zadaća Studentskog zbora jesu:

  • Zastupanje interesa studenata u Senatu Sveučilišta, kao i u ostalim relevantnim tijelima Sveučilišta: zagovaranje za poboljšanje studentskih uvjeta, borba za pravednije politike vezane uz obrazovanje i podrška raznim inicijativama koje doprinose boljem studentskom iskustvu.
  • Stvaranje dinamične, inspirativne i poticajne studentske zajednice u kojoj se svaki student osjeća podržano, motivirano i uključeno.
  • Ostvarivanje visokih standarda u kvaliteti obrazovanja, stvaranje prostora za kreativnost i inovacije te izgradnju dugoročnih veza i partnerstava unutar i izvan akademske zajednice.
  • Organiziranje različitih događaja i aktivnosti poput sportskih turnira, kulturnih manifestacija, seminara i radionica koji su izvrsna prilika za zabavu i druženje te promicanje zajedništva među studentima i doprinos razvoju vještina i interesa.
  • Poticanje akademske izvrsnosti putem različitih programa podrške, stipendija ili mentorstva.
  • Pružanje podrške i savjetovanja za studente poput pružanja informacija o studentskim pravima i uslugama te pružanje emocionalne podrške i savjeta u slučajevima kad studenti prolaze kroz teškoće.
  • Suradnja s drugim organizacijama, lokalnom zajednicom, kao i s poslovnim i javnim sektorom kako bi bila olakšana realizacija različitih projekata i inicijativa koje koriste studentskoj zajednici i širem društvu.

Studentski zbor ključna je institucija koja predstavlja glas studenata, promiče njihove interese i osigurava da njihova iskustva na Sveučilištu budu što kvalitetnija. Ostvarivanjem svojih ciljeva i zadaća, Studentski zbor postaje nezaobilazan segment u ostvarivanju uspjeha i dobrobiti studentske zajednice.

Studentski zbor Sveučilišta Algebra ključni je pokretač pozitivnih promjena i ostvarivanja uspjeha za sve studente!

Studenti Sveučilišta članovi su udruge studenata Vijeća veleučilišta i visokih škola. Predsjednik studenata Vijeća Veleučilišta i visokih škola predstavlja tako i studente naše Visoke škole u Hrvatskom studentskom zboru (HZB), koji je član Europske unije studenata (ESU). ESU je krovna organizacija 45 nacionalnih unija studenata (NUS) iz 38 zemalja (ožujak 2012). Svaka nacionalna udruga je otvorena za sve studente u svojoj zemlji, bez obzira na politička uvjerenja, vjeru, etničke ili kulturne pripadnosti, spolne orijentacije ili društveni položaj. Naše članstvo u ESU smatramo važnim jer je cilj ESU zastupanje i promicanje obrazovanja, socijalnih, gospodarskih i kulturnih interesa studenata na europskoj razini prema svim relevantnim tijelima, a posebice: Europskoj uniji, Bologna Follow Up Groupi, Vijeću Europe i UNESCO-a. Putem svojih članova, ESU predstavlja više od 11 milijuna studenata u Europi.

Korisni linkovi o temama iz ovog područja:

Predsjednik Studentskog zbora: Dominik Despot