Studentski zbor se brine za izgradnju i produbljivanje komunikacije među studentima, ali i raznim organizacijama koje povezuju studente ostalih učilišta kao što  su organizirana sportska natjecanja, putovanja i ostale aktivnosti.

Osnovni cilj zbora je oživljavanje studentskog života izvan formalnih okvira.  Članovi  studentskog zbora rado pomažu svim zainteresiranim studentima raznim demonstraturama iz određenih kolegija, a  uz pomoć asistenata. Prijateljski odnos asistenata i studenata, intenzivna komunikacija i generacijska bliskost na radionicama su bitan čimbenik za kvalitetno usvajanje znanja i razmjenu znanja i iskustva.

Studentski zbor Visoke škole sudjeluje na sportskim natjecanjima, organizira razna tematska druženja u svojim prostorijama u krugu učilišta te sudjeluje u organizaciji raznih putovanja, rekreativnih izleta i sl.

ESU  European Student Union

Studenti Sveučilišta članovi su udruge studenata Vijeća veleučilišta i visokih škola. Predsjednik studenata Vijeća Veleučilišta i visokih škola predstavlja tako i studente naše Visoke škole u Hrvatskom studentskom zboru (HZB), koji je član Europske unije studenata (ESU). ESU je krovna organizacija 45 nacionalnih unija studenata (NUS) iz 38 zemalja (ožujak 2012). Svaka nacionalna udruga je otvorena za sve studente u svojoj zemlji, bez obzira na politička uvjerenja, vjeru, etničke ili kulturne pripadnosti, spolne orijentacije ili društveni položaj. Naše članstvo u ESU smatramo važnim jer je cilj ESU zastupanje i promicanje obrazovanja, socijalnih, gospodarskih i kulturnih interesa studenata na europskoj razini prema svim relevantnim tijelima, a posebice: Europskoj uniji, Bologna Follow Up Groupi, Vijeću Europe i UNESCO-a. Putem svojih članova, ESU predstavlja više od 11 milijuna studenata u Europi.

Korisni linkovi o temama iz ovog područja:

Statut studenskog zbora

Zapisnik sa Osnivačke skupštine