Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj

Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina

Međunarodna razmjena s više od 100 institucija

96% Algebrinih studenata po završetku studija zaposli se unutar 3 mjeseca

Zašto baš ovaj studij?

Program prijediplomskog studija programskog inženjerstva na Sveučilištu Algebra kreiran je u skladu s najnovijim trendovima i potrebama industrije. Algebra zapošljava stručne nastavnike i profesore s iskustvom u industriji, što može pridonijeti boljem razumijevanju praktičnih aspekata programskog inženjerstva.

Programsko inženjerstvo je jedno od najprominentnijih sektora na tržištu rada, što znači da će studentima završetak studija programskog inženjerstva na Sveučilištu Algebra otvoriti mnoge mogućnosti za zapošljavanje i napredovanje u karijeri. Nakon završetka programa, imat ćete mogućnost raditi u različitim sektorima, uključujući razvoj mobilnih, desktop i web aplikacija, naprednog rada s podacima (Data Science), rada u području na kibernetičke sigurnosti (CyberSecurity), Internet stvari (Internet of Things) i mnoge druge.

Studenti će tijekom studija imati priliku upoznati kolege i profesore koji dijele iste interese. Ova mreža kontakata može biti korisna za buduće profesionalne prilike.

Algebra može pružiti prilike za međunarodnu suradnju, razmjenu studenata i praksu u drugim zemljama, što može obogatiti tvoje iskustvo.

Struktura nastavnog programa

Steći ćeš neophodne temelje u matematici i statistici. Upoznat ćeš se s osnovnim konceptima, strukturama i principima rada procesora, računalnih sustava, računalnih mreža i njihovim komponentama
Naučit ćeš HTML i CSS. Ovladat ćeš frontend (programski jezik Javascript, te danas popularni programski radni okviri temeljeni na Javascriptu kao npr. React) i backend (npr. MVC.Net, Web API, Spring MVC) razvojem web aplikacija.
Naučit ćeš osmišljavati i razvijati interaktivne aplikacije i igre za mobilne platforme i usavršiti se u dizajniranju prilagođenih sučelja.
Savladat ćeš temeljne pojmove, strukture i principe računalnih mreža i njihovih sastavnih dijelova.

Naučit ćeš koje programske paradigme postoje i koje su im prednosti i mane. Detaljno ćeš uroniti u korištenje objektno orijentiranih programskih jezika kao što su C++, C#, Java, Python. Upoznat ćemo te i s funkcionalnim i aspektno orijentiranim programiranjem. Osim što ćeš naučiti kako riješiti probleme, naučit ćeš i kako ih riješiti bolje. Oblikovni obrasci, SOLID principi, testiranje programskih rješenja, korištenje optimizacijskih metoda, korištenje sustava za verzioniranje samo su neki od pristupa koji će ti u tome pomoći a s kojima ćeš raditi na studiju.

Znat ćeš sve o ključnim elementima zaštite podataka, kao što su enkripcija, upravljanje
ključevima za šifriranje, kontrola pristupa i klasificiranje podataka. Naučit ćeš koji su glavni izazovi u programiranje sigurnog programskog koda.
Upoznat ćeš se s načinom rada, razvojem, programiranjem i zaštitom baza podataka. Shvatit ćeš kako skladišta podataka mogu doprinijeti u projektiranju i implementaciji informacijskih sustava.
Moći ćeš samostalno razviti IoT proizvod ili uslugu. Naučit ćeš kako odabrati pravu platformu, senzori mikrokontroler, upoznat ćeš se s konceptom usluga u oblaku i programiranjem klijentskih rješenja temeljenih na Internetu stvari.
Po završetku studija, steći ćeš zavidnu količinu znanja iz područja podatkovne znanosti. To je interdisciplinarno područje koje se u industriji naziva „četvrtim stupom“ znanosti. Naučit ćeš analizirati i obrađivati velike količine podataka i iz njih izvući informacije potrebne za uspješne poslovne operacije. Naučit ćeš kako funkcionira statistička analiza. Također, naučit ćeš što je strojno učenje, koje metode i alati se danas koriste i kako ih upotrijebiti.
Saznat ćeš kako suvremene tvrtke funkcioniraju u digitalnoj tržišnoj ekonomiji, naučiti upravljati ljudskim potencijalima i razrješavati probleme vezane uz njih upotrebom konkretnih tehnika poslovnog odlučivanja.
Otkrit ćeš isprobane metode upravljanja projektnim timom i organizacije projekta od početne ideje do konačne izvedbe, stavljajući naglasak na učinkoviti pristup resursima i sistematično izvještavanje.
U radu na razvoju složenih poslovnih aplikacija sudjeluje velik broj stručnjaka. Naučit ćemo te kako biti timski igrač i u njemu postići maksimalnu učinkovitost.
Primjer kolegija

Sigurnost informacijskih sustava

U okviru ovog modula, studenti stječu znanja o osnovnim načelima informacijske sigurnosti. Cilj ovog predmeta je upoznati studente s osnovnim načelima informacijske sigurnosti, s posebnim fokusom na ISO standard za informacijsku sigurnost i ključna područja kao što su upravljanje sigurnosnim rizikom, autentifikacija i autorizacija, kriptografija, upravljanje ranjivostima, sigurnost na mrežnoj razini, zaštita od malicioznog softvera te neprekinutost poslovanja. Kolegij će također detaljnije pojasniti napredne sigurnosne napade i mehanizme zaštite od istih.

Ukupan broj ECTS bodova

180

Akademski naziv

univ.bacc.ing.comp.

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva uz kraticu univ.bacc.ing.comp.

Akademski naziv na engleskome jeziku

Bachelor of Science in Computing

Certifikati koje možete položiti tijekom studija

ECDL Start
(4 ispita)

IT SMF
ITIL Foundation

Oracle Certified Associate – OCA

Exam AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

Android certified application developer