Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj

Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina

Međunarodna razmjena s više od 100 institucija

96% Algebrinih studenata po završetku studija zaposli se unutar 3 mjeseca

Ishodi učenja na razini studijskog programa

Tko se može upisati

Termini odvijanja nastave

Industrijski certifikati

Budući da katalog znanja koja se provjeravaju na ispitima unutar studija, često u sebi uključuje i zahtjeve koje postavljaju pojedini industrijski certifikati, studenti Sveučilišta Algebra moći će polagati predmetne ispite u za to ovlaštenom ispitnom centru tijekom studija.

Akademski naziv koji se stječe

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva uz kraticu univ.bacc.ing.comp.

Trajanje studija

Studij traje ukupno 3 godine, odnosno 6 semestara. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova.

Softverski paket uključen u cijenu studija

Studentima je na raspolaganju korištenje Microsoft Imagine pretplate koja obuhvaća preko 60 Microsoftovih proizvoda.

Prikaz poslova

Primjeri poslova za koje je student osposobljen po završetku studija.

Ukupan broj ECTS bodova

180

Akademski naziv

univ.bacc.ing.comp.

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva uz kraticu univ.bacc.ing.comp.

Akademski naziv na engleskome jeziku

Bachelor of Science in Computing

Certifikati koje možete položiti tijekom studija

ECDL Start
(4 ispita)

IT SMF
ITIL Foundation

Oracle Certified Associate – OCA

Exam AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

Android certified application developer