Semestar: 4
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-15-022
Semestar: 4
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-15-022

Naziv predmeta:


Sigurnost informacijskih sustava


Opis:


Cilj ovog predmeta je upoznati studente s osnovnim načelima informacijske sigurnosti. Poseban fokus će biti stavljen na ISO standard za informacijsku sigurnost te najvažnija područja informacijske sigurnosti: upravljanje sigurnosnim rizikom, autentifikaciju i autorizaciju, kriptografiju, upravljanje ranjivostima, sigurnost na mrežnoj razini, zaštita od malicioznog softvera te neprekinutost poslovanja. Na kolegiju će se također detaljnije pojasniti napredni sigurnosni napadi i mehanizmi zaštite od istih.

Literatura:


1. Sigurnost informacijskih sustava, Algebra, grupa autora, Zagreb, 2010
2. Brooks, C., Grow, C., Craig, P. and Short, D., (2018). Cybersecurity Essentials. Hoboken: John Wiley and Sons.

1. The Basics of Information Security: Understanding the Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice 2nd Edition, Syngress, Jason Andress, 2014
2. CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, Sybex, group of authors, 2015