Ova Odluka odnosi se na cijene školarina i usluga na Sveučilištu Algebra kako slijedi:

A) Cijena školarine na stručnim i sveučilišnim prijediplomskim studijima te na stručnom kratkom studiju

 1. Cijena godišnje školarine za upis na studij koji se u potpunosti izvodi na hrvatskom jeziku za domaće studente odnosno za studente koji su državljani neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (eng. European Economic Area – EEA)[*], ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 5.570,00 EUR
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 5.400,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 5.075,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 1. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za domaće studente odnosno za studente koji su državljani neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 7.170,00 EUR
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust ) 7.000,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 6.675,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dvije diplome.

 1. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za studente koji nisu državljani neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 7.140,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 6.780,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dvije diplome.

 1. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku za studente koji nisu državljani neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 6.360,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 6.000,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 • Cijena školarine za upis na drugu godinu studija regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu navedena u podtočki 1., točke A) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se prema formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Za studente koji ostvare pravo upisa na studij se na cijene školarine ne obračunava PDV budući da se radi o akreditiranom studijskom programu.
 • Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 10.000,00 EUR. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i može se koristiti za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

B) Cijena školarine na stručnim i sveučilišnim diplomskim studijima za izvođenje studija na engleskom jeziku

 1. Cijena školarine za upis na prvu godinu diplomskog studija isključivo za studente koji su završili prijediplomski stručni studij na Sveučilištu Algebra (pravni sljednik: Sveučilište Algebra) i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA)[*], ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 5.960,00 EUR
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 5.500,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 5.180,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 1. Cijena godišnje školarine za ostale studente koji su završili neki drugi prijediplomski studij i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 6.210,00 EUR
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 5.769,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 5.370,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 1. Cijena godišnje školarine za strane studente koji nemaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 6.840,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 6.450,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 • Cijena školarine za upis na drugu godinu studija regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu navedena u podtočki 1., točke B) ove Odluke.
 • Cijena školarine za upis na drugu godinu studija regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu. Cijena druge godine tog studija određena je odlukom o cijenama visokog učilišta EPITECH za izvedbu studija u Parizu, Francuska na visokom učilištu EPITECH. Školarina za drugu godinu studija plaća se visokom učilištu EPITECH, sukladno ugovoru o studiju.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se prema formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • U slučaju upisa podatkovnog smjera studija primijenjenog računarstva priznaje se certificirano prethodno učenje kandidatima koji već posjeduju valjani certifikat za program: Massachusetts Institute of Technology (MIT) MicroMasters® Program in Statistics and Data Science, na temelju sporazuma Sveučilišta Algebra i MIT-a. Priznaje se 30 ECTS bodova sukladno aktualnoj Odluci o postupku vrednovanja i priznavanja industrijskih certifikata te se cijena druge godine studija umanjuje za 30 ECTS bodova. Cijena prve godine studija plaća se u cijelosti prema iznosima iz B) točke i odabranom modelu plaćanja.
 • U slučaju paralelnog upisa podatkovnog smjera studija primijenjenog računarstva i MIT MicroMasters® Program in Statistics and Data Science, student plaća punu školarinu za prvu godinu studija i školarinu za drugu godinu studija umanjenu za 30 ECTS bodova, plaća MIT MicroMasters® Program in Statistics and Data Science direktno MIT-u po cijeni koju ta ustanova odredi te dodatno upisuje i plaća prilagođeni dodatni program mentoriranja u organizaciji Sveučilišta Algebra prema specifikaciji niže.
 1. Naknade za studente Sveučilišta Algebra i MIT MicroMasters® Program in Statistics and Data Science
Naknada za fakultativne nastavne aktivnosti za studente koji posjeduju certifikat “MITx MicroMasters Program in Statistics and Data Science” 680,00 EUR
Naknada za fakultativne nastavne aktivnosti za pripremu za polaganje certifikata “MITx MicroMasters Program in Statistics and Data Science” 1.300,00 EUR
 • Na cijene školarine ne obračunava se PDV. Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost na temelju čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.
 • Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 10.000,00 EUR. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i može se koristiti se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

C) Cijena školarine na stručnim i sveučilišnim diplomskim studijima za izvođenje studija na engleskom jeziku uz mogućnost stjecanja dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu

 1. Cijena školarine za upis na prvu godinu diplomskog studija za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) isključivo za studente koji su završili prijediplomski stručni studij na Sveučilištu Algebra (pravni sljednik: Sveučilište Algebra) i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA)[*], ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 7.560,00 EUR
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 7.100,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 6.780,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dvije diplome.

 1. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za ostale studente koji su završili neki drugi prijediplomski studij i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 7.860,00 EUR
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 7.449,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 7.020,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dvije diplome.

 1. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za strane studente koji nemaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 8.496,00 EUR
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 8.100,00 EUR

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dvije diplome.

 • Cijena školarine za upis na drugu godinu studija regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu navedena u podtočki 1., točke C) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine ne obračunava se PDV. Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost na temelju čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.
 • Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 10.000,00 EUR. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i može se koristiti se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

D) Cijena školarine na stručnom diplomskom MBA e-vođenje (eLeadership MBA)

 1. Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena dvogodišnje školarine 20.000,00 EUR
 1. Cijena godišnje školarine za strane studente koji nemaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor (engl. European Economic Area – EEA)[*], ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:

Osnovna cijena dvogodišnje školarine 20.000,00 EUR

Dvogodišnja školarina uključuje 120 ECTS bodova.

 • Cijena školarine za upis na drugu godinu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočki 1., točke D) ove Odluke.
 • Kolegiji koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se prema formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine ne obračunava se PDV. Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost na temelju čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.
 • Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 10.000,00 EUR. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i može se koristiti se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

E) MODELI PLAĆANJA ŠKOLARINE za MBA e-vođenje (eLeadership MBA program)

 1. Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu programa, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena dvogodišnje školarine. 20.000,00 EUR
 • Cijena školarine za upis na drugu godinu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočki 1., točke E) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine za MBA e-vođenje (eLeadership MBA program) obračunava se PDV s obzirom na to da navedena usluga oporeziva je prema Zakonu o PDV-u.

Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 10.000,00 EUR. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i može se koristiti se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

F) Cijena školarine na programima stručnog usavršavanja za stjecanje mikrokvalifikacija

Puni naziv mikro-kvalifikacije Ukupna cijena (HZZ vaučer + nadoplata polaznika) HZZ vaučer (ako ga je polaznik koristio) Nadoplata polaznika (ako je korišten HZZ vaučer)
Mikrokvalifikacija: Administriranje infrastrukture u oblaku bazirane na Microsoft tehnologijama 995,00 EUR 905,00 EUR 90,00 EUR
Mikrokvalifikacija: Administriranje lokalne infrastrukture i infrastrukture u oblaku korištenjem PowerShell-a 1.125,70 EUR 935,70 EUR 190,00 EUR
Mikrokvalifikacija: Administriranje operacijskog sustava Windows Servera 1.542,90 EUR 1.542,90 EUR 0 EUR
Mikrokvalifikacija: Implementiranje sigurnosti u oblaku 2.102,12 EUR 1.712,12 EUR 390,00 EUR
Mikrokvalifikacija: Primjenjivanje tehnika etičkog hakiranja 1.604,41 EUR 1.214,41 EUR 390,00 EUR
Mikrokvalifikacija: Upravljanje operacijskim sustavom Linux 2.199,88 EUR 2.199,88 EUR 0 EUR
Završni ispit (treći i svaki idući pokušaj polaganja) 50,00 EUR Nije dostupno Nije dostupno
 1. Programe za stjecanje mikrokvalifikacija je moguće upisati i bez HZZ vaučera, a u tom slučaju je polaznik ukupnu cijenu dužan platiti samostalno. Kod samostalnog plaćanja cjelokupnog troška školarine (bez korištenja Vaučera) moguće je plaćanje na rate.
 2. U cijenu programa za stjecanje mikrokvalifikacije uključeno je pravo pristupanja završnom ispitu bez dodatne naknade dva puta (u dva navrata). Cijena trećeg i svakog idućeg pokušaja polaganja (pristupanja ispitu) iznosi 50 EUR i tu cijenu polaznik sam snosi.

Opće napomene vezane uz točku A), B), C),D) i E) ove Odluke:

Plaćanje se može ostvariti sljedećim karticama:

Vrsta kartice Broj rata Dodatni trošak za studenta
MasterCard/Visa (PBZ) 1 Nema
Maestro/MasterCard/Visa (ERSTE) 1 Nema
Maestro/Visa Inspire (PBZ tekući račun) 1-12 Nema, beskamatno
MasterCard (ZABA) 1-12 Nema, beskamatno
Diners Club Card (ERSTE) 1-12 Nema, beskamatno

Školarine navedene pod točkama A), B), C), D) i E) ove Odluke osim ECTS bodova mogu dodatno uključivati stavke definirane Ugovorom o plaćanju troškova studija potpisanog između Sveučilišta Algebra s jedne strane te obveznika plaćanja i/li studenta s druge strane.

G) Naknade u administrativnom postupku

Upisnina (uključena u cijenu godišnje školarine) 700,00 EUR
Participacija za troškove studija za vrijeme mirovanja 700,00 EUR
Naknada za zamolbu po proteku propisanog roka za postupak 35,00 EUR
Naknada za troškove prijelaza s drugog visokog učilišta 40,00 EUR
Naknada troškova ponovne izrade studentske iskaznice (X-ice) 15,00 EUR
Naknada troškova organizacije promocije 35,00 EUR
Naknada za prijavu stranih studenta 200,00 EUR
Naknada za troškove akademskog priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije 55,00 EUR
Naknada za troškove postupka priznavanja razdoblja studija započetog u inozemstvu 30,00 EUR
Paket dodatnih Microsoft softverskih alata za produktivnost – pretplata za 1 godinu 25,00 EUR
Naknada za fakultativne izvannastavne aktivnosti (ovisno o aktivnosti)* 20,00 – 700,00 EUR
Naknada troškova izdavanja prijepisa položenih ispita 17,00 EUR
Naknada troškova izdavanja potvrde o prosjeku ocjena u tijeku studija 8,00 EUR
Naknada troškova izdavanja plana i programa nastave 17,00 EUR
Naknada troškova priznavanja ispita drugih visokih učilišta 40,00 EUR
Naknada za provedbu postupka priznavanje neformalnog i informalnog učenja (jedinična cijena prema ECTS bodu za koji se traži priznavanje) 15,00 EUR
Naknada troškova priznavanja ispita na temelju položenih industrijskih certifikata 40,00 EUR
Naknada troškova ponovnog dodjeljivanja AAI lozinke (sva daljnja preko 1) 7,00 EUR
Naknada za zahtjev za prijevod dokumentacije na engleski jezik 40,00 EUR
Pisani prijevod s hrvatskog jezika na engleski jezik – kartica 17,00 EUR

*Sveučilište Algebra zadržava pravo prilagodbe cijene fakultativnog sportskog programa ovisno o odabranoj aktivnosti i troškovima izvođenja iste.

G) Naknade za izradu i izdavanje duplikata diploma

Diploma o završenom studiju 35,00 EUR
Dopunska isprava o studiju (Diploma Supplement) 35,00 EUR

Napomena: U cijenu školarine uključeno je i izdavanje diplome i izdavanje dopunske isprave o studiju. Ovdje navedene cijene odnose se na izdavanje duplikata ovih dokumenta, ukoliko se izdaju na zahtjev studenta.

H) Naknade za korištenje bibliotečnog fonda

 1. Naknada troškova izgubljene ili uništene knjige računa se prema formuli:

Novo-nabavna cijena knjige x 1,5 = Iznos naknade troškova za izgubljenu ili uništenu knjigu.

Plaćanje se može izvoditi isključivo na račun Sveučilišta Algebra u eurima.

Prilikom plaćanja potrebno je upisati:

 • Naziv primatelja/računa: Sveučilište Algebra
 • OIB: 10750578045
 • Naziv banke: Zagrebačka banka, d.d. Zagreb
 • Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 • SWIFT adresa (BIC kod): ZABAHR2X
 • IBAN: HR7023600001102894251
 • Model: 01, poziv na broj: naveden na predračunu prema kojem se izvodi uplata.

Važna napomena koja se odnosi na sve cijene iz ove Odluke:

Sveučilište Algebra zadržava pravo promjene cijena u ovisnosti o troškovima izvođenja studija.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada prestaje važiti prethodno donesena Odluka o cijenama školarina i usluga te vrijedi do donošenja nove Odluke o cijenama školarina i usluga.

[*] Države koje spadaju u EGP su: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Republika Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luxemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Island, Lihtenštajn i Norveška.