ZA SVE NAVEDENE DOKUMENTE potrebno je donijeti ORIGINAL + JEDNU KOPIJU (potrebne su obične kopije, ne treba ih ovjeravati kod javnog bilježnika.)

U skladu s aktualnim uputama Središnjeg prijavnog ureda o upisima na prijediplomske studijske programe svi pristupnici moraju studije koje žele upisati prijaviti putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

A) Redovni i izvanredni studenti (prijediplomski studij)

Potrebni dokumenti:

 1. osobna iskaznica (valjana)
 2. svjedodžba o državnoj maturi (Matematika, Hrvatski jezik, Engleski jezik) ili svjedodžba o maturi za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine
 3. dokaz o općem uspjehu u srednjoj školi (prosjek ocjena svih razreda) – prijavom studijskog programa u sustav Postani student ili prilaganjem kopija svjedodžbi svih razreda srednje škole
 4. jedna fotografija 4×6 cm

B) Prijelaznici s drugih fakulteta (prijediplomski studij)

Potrebni dokumenti:

 1. sve kao pod A) s tim da nije potreban dokaz o općem uspjehu u srednjoj školi (prosjek ocjena svih razreda srednje škole)
 2. ispisnica i prijepis ocjena s prethodnog fakulteta
 3. ispis ovjerenog nastavnog plana za kolegije koji se daju u priznavanje
 4. zamolba za priznavanje položenih ispita (popunjava se pri upisu u Prijavnom uredu)

C) Za priznavanje industrijskih certifikata (samo trenutno važećih)

Potrebni dokumenti:

 1. certifikati s valjanim datumom trajanja
 2. zamolba za priznavanje položenih certifikata (popunjava se pri upisu u Prijavnom uredu)

D) Diplomski studij

Potrebni dokumenti:

 1. sve kao pod A) ili B) s tim da nije potrebna svjedodžba državne mature i dokaz o općem uspjehu u srednjoj školi (prosjek ocjena svih razreda srednje škole)
 2. diploma ili potvrda o završenosti prijediplomske razine (180 ECTS bodova)
 3. dodatak diplomi ili prijepis svih ocjena prijediplomske razine
 4. studenti sa starim VŠS (2 i 2,5 godine): potvrda o izjednačavanju VŠS s prijediplomskom razinom

E) Za ugovaranje plaćanja

Obavezno kao prilog ugovoru:

 1. OIB i kontakt podaci obveznika plaćanja
 2. Bjanko zadužnicu je potrebno dostaviti u Prijavni ured fakulteta za sve modele plaćanja godišnje školarine (uključujući i model jednokratne avansne uplate) za 1. godinu prijediplomskog studija prije početka akademske godine. Ona služi isključivo kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija. Iznos tražbine mora pokrivati redovnu cijenu godišnje školarine, zbog čega je bjanko zadužnica na 10.000,00 EUR, u skladu s Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice. Original zadužnice stajat će u registratoru studenta zajedno s ostalom upisnom dokumentacijom u Studentskoj referadi fakulteta i bit će vraćena osobi navedenoj kao dužnik po završetku ili prekidu studija ako su svi troškovi navedeni u Ugovoru o studiranju do završetka ili prekida studija podmireni.

Ogledni primjerak bjanko zadužnice