Ako nam dolaziš na stručni prijediplomski studij Digitalnog marketinga, Primijenjenog računarstva – smjer programsko inženjerstvo, smjer sistemsko inženjerstvo, smjer multimedijsko računarstvo, dizajn ili 3D dizajn s nekim položenim kolegijima, ovdje ćeš naći uvjete, pogodnosti i popuste koje ti nudimo.
Prelazak studenata sa drugih stručnih ili sveučilišnih studija omogućen je u skladu sa Zakonom i Statutom u skladu s ECTS bodovanjem.

Studenti koji su upisani na drugi studij, koji su ispisani sa drugog studija kao i oni koji su diplomirali na drugom studiju mogu zatražiti prijelaz na studij Sveučilišta odgovarajuće razine.

Priznavanje kolegija

Sveučilište Algebra studentu će priznati one kolegije i ocjene koje je završio na drugoj ustanovi za koje utvrdi da su kompatibilni po sadržaju, broju ECTS bodova i satnici s kolegijima na Sveučilištu Algebra te će također odrediti preostale obaveze studenta koje treba ispuniti do kraja studija.

Procjenu kompatibilnosti kolegija izvodi Stručno povjerenstvo kojeg čine voditelj pojedine katedre, nositelj kolegija i dekan.

Umanjenje cijene školarine

Cijena školarine bit će umanjena razmjerno priznatim položenim kolegijima odnosno priznatim ECTS bodovima.

Dokumentacija potrebna kod prelaska

Obavezni dokumenti za sve studente:

Preuzmi dokumente za upis

Sveučilište Algebra ovlašteno je tražiti od studenta i dodatnu dokumentaciju. Ako se iz originalne dokumentacije ustanovi da podaci o položenim kolegijima koje je student naveo u prijavi za prelazak nisu istiniti, Sveučilište Algebra ima pravo uskratiti studentu upis odnosno napraviti novu kalkulaciju cijene školarine.