Znanstvena i umjetnička produkcija kritičan su čimbenik uspjeha sveučilišta – ali ne samo njih. Znanost je u korijenu rješavanja gotovo svih važnih problema i izazova s kojima se danas susrećemo, bili oni politički, društveni ili gospodarski. Kao visokoobrazovna institucija, vjerujemo da sveučilišta imaju središnju ulogu u unaprjeđivanju znanja u različitim područjima, koja služe kao osnova za razvoj novih teorija, otkrivanja novih činjenica i samim time nadogradnju postojećeg fundusa znanja. Dodatno, naše znanstvene i umjetničke aktivnosti i njihovi rezultati imaju za funkciju ne samo kontinuirano jačati vlastiti obrazovni proces, već i doprinijeti stvaranju odgovornih i samostalnih pojedinaca, koji imaju razvijenu sposobnost kritičkog promišljanja i shvaćaju nužnost kontinuiranog osobnog razvoja i učenja.

Sveučilište Algebra u svojim aktivnostima u potpunosti podupire koncept trokuta znanja (triangle of knowledge) kao interakciju između tri glavne komponente moderne ekonomije znanja: obrazovanje, istraživanje i inovacije. Smatramo da međusobni utjecaj i povezanost navedenih elemenata predstavlja ključ za unaprjeđenje ekonomskog rasta, kompetitivnosti i društvenog napretka. Kao posljedica ekonomije znanja koju živimo, vjerujemo da nastavnici-istraživači imaju presudnu ulogu u stvaranju nove vrijednosti, kao i tehnoloških, kulturnih i društvenih inovacija. To posebice vrijedi za istraživače u domeni primijenjenih znanosti, a koje su i fokus Sveučilišta Algebra. Svjesni smo da visoka kvaliteta znanstvene produkcije pozicionira sveučilište kao vjerodostojni i autentični izvor kvalitetnih znanja i informacija, koje utječu na sve društvene čimbenike, od gospodarstva, preko javnih tijela do civilnog društva. Naš je cilj vlastitom znanstveno-istraživačkom aktivnošću doprinijeti jačanju lokalne, regionalne, ali i europske zajednice u kojoj živimo, kao i pomoći donošenju i provođenju informiranih javnih politika. S time je ciljem usklađen i višegodišnji strateški program znanstvenih i umjetničkih istraživanja u svakom znanstvenom i umjetničkom području za koje se traži izdavanje dopusnice, uz mjerljive pokazatelje ostvarenosti programa.

Želimo jasno zauzeti čvrstu poziciju u tzv. četverostrukoj ovojnici (quadruple helix), inovacijskom modelu koji pretpostavlja da ekonomija znanja ima četiri glavna potporna stupa: visoko obrazovanje (sveučilište), gospodarski sektor (industrija), javni sektor (javna uprava) i civilno društvo, te da su sva četiri stupa važna za zajedničko kreiranje znanja i inovacija, koje nisu i ne mogu se shvatiti samo kao tehnološki, već kao širi društveni proces.

Na projektima i inicijativama surađujemo sa širom zajednicom znanstvenih, edukacijskih, industrijskih te partnera u vidu javnih institucija kroz širok raspon tema u dominantno tehničkim i društvenim, ali i humanističkim, prirodnim područjima te u području umjetnosti.

Usporedni pregled prema područjima znanosti i umjetničkom području

Kontinuirano promišljamo i planiramo dodatne aktivnosti za promoviranje istraživačkih grupa, njihovog rada te utjecaja primjene istraživanja koja provodi institucija, s ciljem privlačenja novih znanstvenika-istraživača te dodatne motivacije postojećim znanstvenicima-istraživačima i njihovoj domaćoj i međunarodnoj suradnji.

Move Icon
  Područje tehničkih znanosti Područje društvenih znanosti Interdisciplinarno područje znanosti Područje umjetnosti
Istraživačka grupa #1: Računarstvo i programsko inženjerstvo
Istraživačka grupa #2: Tržište rada i obrazovanje
Istraživačka grupa #3: Digitalna ekonomija i digitalni marketing
Istraživačka grupa #4: Podatkovna znanost, internet stvari i umjetna inteligencija
Istraživačka grupa #5: Kibernetička sigurnost
Istraživačka grupa #6: Digitalno zdravlje
Istraživačka grupa #7: Umjetnost