Znanstveno područje/polje: Tehničke znanosti/Računarstvo, Društvene znanosti/Informacijske znanosti

Računarstvo i programsko inženjerstvo

Istraživačka grupa proučava inženjerske principe, metode, infrastrukture i alate za distribuirane i mobilne softverske sustave, koji su često veliki i složeni.

Znanstveno područje/polje: Društvene znanosti/Interdisciplinarne društvene znanosti

Tržište rada i obrazovanja

Istraživačka grupa pokriva širok raspon istraživačkih interesa i disciplinarnih područja koja se bave potrebama i zahtjevima obrazovanja u suvremenim društvima diljem svijeta.

Znanstveno područje/polje: Društvene znanosti/Ekonomija

Digitalna ekonomija i digitalni marketing

Opći cilj istraživačke grupe je proučavanje razvoja digitalne ekonomije koja prolazi promjene uvjetovane razvojem digitalnih tehnologija te proučavanje ponašanja gospodarskih subjekata korištenjem znanstvenih metoda.

Znanstveno područje/polje: Tehničke znanosti/Računarstvo, Društvene znanosti/Informacijske znanosti

Podatkovna znanost, internet stvari i umjetna inteligencija

Istraživačka grupa bavi se osmišljavanjem, razvojem, implementacijom i monetizacijom rješenja koja uključuju podatkovnu znanost, internet stvari i umjetnu inteligenciju.

Znanstveno područje/polje: Tehničke znanosti/Računarstvo

Kibernetička sigurnost

Kibernetička sigurnost digitalnih sustava jedan je od ključnih izazova modernog društva koje se oslanja na umrežene informacijske infrastrukture za širok spektar društvenih, gospodarskih i političkih aktivnosti.

Znanstveno područje/polje: Interdisciplinarno područje znanosti

Digitalno zdravlje

Digitalne tehnologije i znanost o podacima prepoznate su kao aktivatori u procesu unapređenja zdravstva transformacijom načina na koji se zdravlje i bolesti analiziraju te kako će se planirati dijagnostika u budućnosti.

Znanstveno područje/polje: Umjetničko područje

Umjetnost

Istraživačka grupa teži pridonijeti rastućem polju umjetničkog istraživanja unutar šireg institucionaliziranog konteksta, preko, ali i izvan granica akademske zajednice.