Naslovnica

31.10.2018.

Testni centar Algebra sklopio je ugovor sa RedHat ispitnom organizacijom

Ispitni centar Algebra sklopila je ugovor sa RedHat ispitnom organizacijom za provođenje RedHat inidividual exams-a.
Ovime je omogućeno da na ispit možete izaći u bilo kojem radnom danu ispitanog centa a ne samo u predefinirani danima kako je to do sad bilo.

Više detalja oko RedHat individual exams-a te popis ispita koji se provode molim pogledajte: https://www.redhat.com/en/services/certification/individual-exams