Testni centar Algebra postao je autorizirani testni centar za IIA (The Institute of Internal Auditors) ispite

a

Algebra testni centar postao je autorizirani testni centar za ETS ispite TOEFL iBT®

a

Obavijest o ponovnom radu Testnog centra

a

Polaganje ispita od doma

a

Povlačenje Microsoft MTA certifikacije

a

Promjene Cisco certifikacijskog programa CCNP

a

Promjene u Red Hat certifikaciji RHCE EX300

a

Promjene Cisco certifikacijskog programa CCNA

a