Testni centar Algebra sklopio je ugovor sa RedHat ispitnom organizacijom

a

Testni centar Algebra od 01.10.2017 godine počinje provoditi ispite za Kryterion global testing solution.

a

Provođenje ispita za tvrtke

a

Algebra Testni centar – ACI

a