Image for Uspješna prijava na testiranje Osijek
Naslovnica

Uspješna prijava na testiranje Osijek

Poštovani, Zahvaljujemo se na odabiru Algebra međunarodnog ispitnog centra. Vaša prijavnica je uspješno zaprimljena te će biti obrađena u naj kraćem mogućem roku ali ne duže od 5 radnih dana. Algebra ( Eurodom) – 3 kat Vukovarska 31 31000 Osijek ( ulaz u zgradu iz atrija Eurodoma) Algebra međunarodni ispitni centar u suradnji sa Pearson VUE, Certiport, Nextec INC., Kryterion, RedHat i Android  ispitnim organizacijama.
Dear Thank you for choosing the Algebra International Exam Center. Your application has been successfully received and will be processed as soon as possible but not longer than 5 working days. Algebra ( Eurodom) – 3 kat Vukovarska 31 31000 Osijek ( ulaz u zgradu iz atrija Eurodoma) Algebra International Exam Center power by Pearson VUE, Certiport, Nextec INC., Kryterion, RedHat i Android  test organizations

Kojim danima i u koje vrijeme bi željeli polagati ispit u Međunarodnom ispitnom centu Zagreb?