Pravila stipendijskog natječaja

Pravila stipendijskog natječaja

Iskoristi 20% popusta

PRAVILA STIPENDIJSKOG NATJEČAJA ZA DIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA

Članak 1.

Organizator

Priređivač stipendijskog natječaja za diplomski studij dizajna “ImagINe“ je Visoko učilište Algebra (OIB: 14575159920), Gradišćanska 24, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

Trajanje nagradnog natječaja

Natječaj se odvija u periodu od 10. srpnja do 11. rujna 2020.godine.

Članak 3.

Područje organiziranja i provođenja nagradnog natječaja

Stipendijski natječaj se provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske putem web stranice: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampanje/stipendijski-natjecaj-za-diplomski-studij-dizajna-imagine/

Članak 4.

Stipendijski natječaj

Pravo sudjelovanja u stipendijskom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju između 22 i 40 godina. Prijavljeni natjecatelji moraju ispunjavati sljedeći uvjet: natjecatelj mora imati završen preddiplomski stručni studij društvenog, ekonomskog ili kreativnog smjera. Cilj natječaja je da kandidat pojedinačno predloži svog ‘klijenta’ – start-up projekt (malu ili mikro tvrtku, obrt, OPG, obiteljsku tvrtku itd..) ili svoj novi projekt,  kojem će pomoći podići poslovanje na novu i višu razinu s četiri teme:

 • Vizualni identitet
 • Naziv linije proizvoda
 • Standard medijskog nastupa
 • Akciju društvene odgovornosti

U tom cilju, nastavnici i predavači Visokog učilišta Algebra s katedre za digitalnu umjetnost, naučiti će prijavljene natjecatelje kako koristiti moderna sredstva vizualnog oblikovanja, naziva linije proizvoda, oglašavanja te medijskog nastupa i akciju društvene odgovornosti te ih mentorirati u provedbi stvarnih oglašivačkih kampanja.

Zahtjevi koje mora zadovoljiti klijent kojeg tim prijavljuje na natječaj su:

 • klijent mora biti mala ili mikro tvrtka, obrt, OPG, obiteljska tvrtka ili sl.
 • klijent se mora baviti djelatnošću koju je dozvoljeno oglašavati. Pravila su dostupna na poveznici: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=hr
 • klijent mora imati aktivnu web stranicu
 • kandidat mora imati pismeno ili e-mail odobrenje klijenta
 • kandidat smije imati samo jednog klijenta.

Prijavom na stipendijski natječaj tim prihvaća pravila sudjelovanja:

 • U komunikacijskim kampanjama neće koristiti materijale za koje nema pisano dopuštenje autora.
 • Poštivat će pravila i ograničenja platformi (Facebook, Instagram, Google Ads) i voditi računa u dobroj praksi koja se koristi u oglašavanju.
 • Djelovat će u interesu svog klijenta pazeći na etičnost svojih postupaka i na dobrobit drugih.

PRIJAVE

Prijave traju u periodu od 10. srpnja do 10. kolovoza 2020. godine putem prijavnice dostupne na web adresi: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampanje/stipendijski-natjecaj-za-diplomski-studij-dizajna-imagine/prijavi-se/

SAMOSTALAN RAD NA PROJEKTU – 10.8. – 1.9.2020.

Prijavljeni natjecatelji samostalno rade na projektu prema inputima dobivenim od stručnog žirija.

MENTORSKA RADIONICA – 1. – 7. 9. 2020.

Mentorsku radionica u trajanju od 3 sata, moći će pohađati svi kandidati koji su ušli u natjecanje u učionicama na Visokom učilištu Algebra ili u online obliku (zavisno od epidemiološke situacije), nakon što je stručni žiri odobrio njihovu prijavu. Kandidati tijekom ljeta rade na prijedlozima i na radionice donose idejna rješenja, skice, prijedloge oblikovanja i sl.

Raspored mentorskih radionica je sljedeći:

 • Vizualni identitet – 1.9.2020. – 9.00 – 12.00
 • Naziv linije proizvoda – 1.9.2020. – 13.00 – 16.00
 • Standard medijskog nastupa – 2.9.2020. – 9.00 – 12.00
 • Akciju društvene odgovornosti – 2.9.2020. – 13.00 – 16.00

ONLINE/OFFLINE PREZENTACIJA – 10. rujna 2020.

ODABIR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA – 11. rujna 2020.

Pravo sudjelovanja u stipendijskom natječaju nemaju zaposlenici Visokog učilišta Algebra ili zaposlenici povezanih subjekata, članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Članak 5.

Kriteriji ocjenjivanja radova

Kriteriji za ocjenjivanje radova će biti sljedeći:

 1. Vizualna i kreativna vrijednost projekta vizualnog identiteta i naziva linije proizvoda
 2. Utjecaj medijskog nastupa i društvene odgovornosti kroz kreativan pristup (ideja)
 3. Kreativni elementi oglasa i njihova „vidljivost“ (kreativnost, poziv na akciju, popusti, cijene, promotivne akcije i sl.)

Članak 6.

Financijska sredstva i fond nagrada

Glavna nagrada stipendijskog natječaja je jedna puna stipendija te četiri stipendije umanjene za 25%.

Osvojene iznose studenti koriste za punu školarinu tj, 25% umanjenje školarine pri upisu. Ukoliko student ne upisuje sve kolegije, iznos subvencije će se izračunati proporcionalno broju ECTS bodova. Student može osvojeni iznos iskoristiti samo jednom za svaku pojedinu godinu studija. Iznos se ne može prenositi iz godine u godinu te se ne može prenijeti na drugu osobu.

Članak 7.

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema timovima. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Timovi koji sudjeluju u Natječaju prihvaćaju prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi timovi biti pravovremeno obaviješteni objavom na web stranici

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Podijeli: Facebook Twitter