Image for Natječaj za izbor više nastavnika na Visokom učilištu Algebra
Naslovnica

Natječaj za izbor više nastavnika na Visokom učilištu Algebra

Temeljem članka 101, a u svezi čl.98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.123/03) i Statuta Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 72. sjednici održanoj 11.07.2019. donijelo Odluku i raspisuje:

NATJEČAJ
1. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti
2. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
3. za izbor više nastavnika u naslovno nasatvno zvanje predavač, u području tehničkih znanosti, polje računarstvo
4. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole u području društvenih znanosti, polje sociologija
5. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
6. za reizbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje ekonomija
7. za reizbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje sociologija
8. za reizbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
9. za reizbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u području tehničkih znanosti, polje računarstvo
10. za reizbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija
11. za reizbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u umjetničkom području, polje dizajn

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete definirane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 20/12, 85/13 i 4/15) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta Algebra.
Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom prilaže se u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati s nepotpunim i nepravovremenim poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Gradišćanska 24, s naznakom: »Za natječaj – izbor u zvanje«.

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.