Image for Akreditacije i certifikati
Osiguravanje kvalitete

Akreditacije i certifikati

U rujnu 2012. smo završili postupak reakreditacije s izvrsnim ocjenama i pozitivnom akreditacijskom preporukom.

Postupak reakreditacije provodi se sukladno članku 22 Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju svakih pet godina kako bi se detaljnim uvidom u kvalitetu rada visokoškolske ustanove utvrdilo zadovoljava li ona uvjete za produljenje dopusnice za rad ili ne. Na ovaj način Agencija za znanost i visoko obrazovanje štiti javni interes te osigurava da akreditirano visokoškolsko obrazovanje provode samo ustanove koje zadovoljavaju propisane kriterije kvalitete.

Područja koja se ocjenjuju su: 1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, 2. Studijski programi, 3. Studenti, 4. Nastavnici, 5. Stručna i istraživačka djelatnost, 6. Mobilnost i međunarodna suradnja i 7. Resursi. Moguće ocjene su u rasponu od pet kategorija, od nije provedeno (1) do potpuno provedeno (5). Ovisno o ostvarenom rezultatu moguća je uskrata dopusnice, izdavanje pisma očekivanja (sa ili bez zabrane upisa studenata) te Izdavanje potvrde o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti (produljenje dopusnice). U akreditacijskoj preporuci se navodi i period naknadnog praćenja unutar kojeg je Visoko učilište dužno izvijestiti Akreditacijski savjet o provedenim mjerama poboljšanja kvalitete na temelju preporuka sadržanih u izvještaju povjerenstva.

Visoko učilište Algebra po četiri je kriterija dobilo najvišu ocjenu (potpuno provedeno – 5: Upravljanje, programi, studenti i resursi), a po tri kriterija ocjenu (uglavnom provedeno – 4: nastavnici, stručna djelatnost i mobilnost) čime je ostvarilo 32 od 35 mogućih bodova odnosno 91,4%. Visoko učilište Algebra trenutno je najbolje ocijenjen stručni studij u Republici Hrvatskoj. Detaljno reakreditacijsko izvješće možete preuzeti ovdje.

Odobreno od FER-a

Visoko učilište Algebra jedina je stručna visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja je od Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kroz proveden proces evaluacije nastavnog plana dobila status “Odobreno od FER-a” još u 2009 godini, da bi kroz ponovni postupak provjere kvalitete u 2011 i 2013 taj status potvrdila i zadržala.

Status je sva tri puta dobiven na temelju postupka evaluacije kompletne dokumentacije, nastavnog plana i programa te ostalih relevantnih sastavnica studija od strane najistaknutijih stručnjaka sa područja računarstva u regiji. Postupkom je učililšte FER-u moralo dokazati da je njezin nastavni plan i program osmišljen i da se provodi dovoljno kvalitetno ne samo da zadovolji potrebe poslodavaca nego i visoke zahtjeve ove vrhunske znanstveno-obrazovne ustanove.

Ovaj status za nas je velika čast ali i obaveza jer ju FER ne izdaje bezuvjetno i na neograničen rok nego se ona svake godine obnavlja kroz postupak provjere kvalitete rada u svim segmentima.

Zaključci analize kvalitete rada iz 2013 godine posebno naglašavaju niz segmenata u kojima je Visoko učilište Algebra dodatno unaprijedilo usluge koje osigurava svojim studenticama i studentima tijekom i nakon studija.

Otkako je Visoko učilište Algebra 2009. godine kao prva ustanova u visokom obrazovanju dobila certifikat “Odobreno od FER-a”, znatno je unaprijedila svoje poslovne procese i kvalitetu pružene edukacije u segmentu obrazovanja inženjera računarstva, što su i glavni razlozi zbog čega je stručno povjerenstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva tijekom novog postupka odobravanja certifikata pohvalilo školu.

Kao glavna poboljšanja koje je Visoko učilište Algebra učinilo u protekle četiri godine ističu se službena reakreditacija i stjecanje domaćeg i međunarodnog certifikata kvalitete obrazovanja, znatno poboljšanje prostornih uvjeta i opremljenosti škole (ocjena za oboje kaže kako su “premašeni standardni zahtjevi”) kao i bitno povećan broj stalno zaposlenih nastavnika te njihova kadrovska struktura. U međuvremenu su također uvedena i dva nova studija te je osnovan Centar karijera koji pomaže u povezivanju studenata s potencijalnim budućim poslodavcima te u prilagođavanju programa škole stvarnim zahtjevima koje u pogledu informatičkih stručnjaka traže poslodavci.

Nastavni planovi pojedinih predmeta također su ažurirani, kao i koncept završnog ispita koji sada uključuje i važan praktični dio. Analiza stručnog povjerenstva Fakulteta elektrotehnike i računarstva također je pohvalila brigu o kvaliteti i svrsishodnosti studentske stručne prakse koju prolaze studenti Visokog učilišta Algebra te činjenicu da se, temeljem dostupnih podataka, završeni studenti zapošljavaju u zadovoljavajućoj mjeri i roku. Iako je prolaznost na ispitima nešto manja od željene, Visoko učilište Algebra pohvaljena je u analizi FER-a zbog činjenice da na prolaznost nije pokušala utjecati snižavanjem kriterija na ispitima.

“Škola je od prethodne akreditacije vidno napredovala, prvenstveno kadrovski, ali i prostorno i organizacijski. Uključila se u IPA projekte i pokušaje dodatnog stjecanja prihoda kroz suradnju s gospodarstvom, utječe na nastavne programe na razini srednjih škola, potiče mobilnost, sudjeluje u organiziranju učeničkog natjecanja iz struke radi povećanja privlačnosti Škole kvalitetnim studentima i ostvaruje suradnju s gospodarstvom na organiziranju stručne prakse i kasnijeg zapošljavanja diplomiranih studenata. Uvela je i praktični dio završnog ispita što dobro odražava namjeru školovanja izravno za rad u praksi“, izjavio je prof. dr. sc. Damir Kalpić, voditelj povjerenstva FER-a za certifikaciju Visokog učilišta Algebra.

“FER i Algebra komplementarne su ustanove. Dok FER većinu troškova obrazovanja pokriva proračunskim sredstvima, Visoko učilište se isključivo financira sredstvima Visokog učilišta Algebra koje joj je osnivač. Cilj Visokog učilišta nije konkurirati FER-u nego prvenstveno školovati kadrove razine prvostupnika koji se trebaju što brže uklopiti u potrebe radnog mjesta. To uključuje i dodjeljivanje studentima industrijskih certifikata. Potrebe u gospodarstvu i društvu za kadrovima koje školuje Visoko učilište velike su i ne mogu se, niti trebaju, popunjavati isključivo kadrovima s fakulteta poput FER-a“,

zaključuje prof. dr. sc. Damir Kalpić.

Visoko učilište Algebra zadovoljilo je visoke standarde sustava osiguravanja kvalitete koje provjerava jedna od pet vodećih europskih akreditacijskih agencija NVAO

Nizozemsko-flamanska akreditacijska agencija NVAO, jedan od europskih autoriteta u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, ocijenila je Visoko učilište Algebra visokim ocjenama u svim segmentima, posebno naglasivši kvalitetu njezinih stručnih kolegija i suradnju s gospodarskim subjektima.

Ovo je prvi puta da je nad pojedinim hrvatskim visokoškolskim ustanovama provedena vanjska analiza njihovog sustava osiguravanja kvalitete kroz međunarodnu suradnju ostvarenu sa trima visokim učilištima u Hrvatskoj uz podršku Vijeća veleučilišta i visokih škola te Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Cijeli je postupak proveden u okviru nedavno završenog pilot projekta u skladu s pravilima akreditacijske agencije NVAO i europskim smjernicama o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju (ESG).

Ocjene i pohvale

U svim je segmentima nad kojima je obavljena analiza – vizija, politika, rezultati, organizacija i politika unaprjeđenja školovanja – Visoko učilište Algebra ocijenjeno je visokim ocjenama.

Panel međunarodnih stručnjaka kojega je formirao i predvodio NVAO, posebno je pohvalio Visoko učilište Algebra zbog:

  • kvalitete programa te internih procedura osiguravanja kvalitete obrazovanja koje će omogućiti buduću kvalitetnu implementaciju novih programa;
  • nastojanja da se, privlačenjem motiviranih studenata i najboljih predavača, stvori idealna situacija u predavaonici;
  • snažnog partnerstva sa zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i računarstva;
  • sinergije s grupacijom Algebre koja je osnivač Visokog učilišta Algebra, a zbog čega škola raspolaže vrijednim iskustvom u profesionalnoj informatičkoj edukaciji;
  • razrađenog sustava školarina i stipendija koji stimulira one s najboljim potencijalom da se prijave za školovanje na Visokom učilištu Algebra
  • odlične računalne infrastrukture, računalnih radionica i sustava e-učenja;
  • uprave škole koja je svjesna mogućih ekonomskih i financijskih poteškoća u ovom trenutku te je spremna brzo reagirati kako bi se njihov utjecaj smanjio.

Uz navedene pohvale, NVAO je dao i konstruktivne preporuke i smjernice za daljnji razvoj i unapređenje postojećih sustava koji će se mijenjati i razvijati u skladu sa razvojem ustanove, povećanjem broja studenata i studijskih programa.

Evaluacijski izvještaj možete preuzeti ovdje.

Microsoft Learning Partner of the Year 2014

U 2014. godini Algebra je postigla jedan od najvećih uspjeha u svojih 16 godina postojanja: proglašena je najboljim svjetskim obrazovnim partnerom po izboru Microsofta u konkurenciji 3.200 organizacija koje su za nagradu Partner of the Year Award nominirale svoje projekte i postignuća. Predsjedniku uprave Algebre, Tomislavu Dominkoviću, nagradu je uručio Phil Sorgen, potpredsjednik tvrtke Microsoft, i to na svjetskoj partnerskoj konferenciji Microsofta održanoj u Washingtonu, SAD. U svakoj od kategorija, uključujući i kategoriju obrazovanja, Microsoft dodjeljuje samo jednu ovakvu nagradu godišnje, a uspjeh je tim veći što je ovo bilo prvi puta da je nagrada u ovoj kategoriji otišla u jednu od najmanjih zemalja.

Algebra grupa, koju čine Otvoreno učilište Algebra i Visoko učilište Algebra bila je pobjednik u kategoriji “Obrazovanje” u sklopu dodjele Microsoftovih godišnjih nagrada partnera – Partner of the Year Awards – za 2014. godinu. U velikoj konkurenciji inovativnih projekata koje su prijavili partneri iz cijeloga svijeta, najboljim projektom u segmentu edukacije proglašen je Algebrin inovativni projekt “Moj prvi Microsoft certifikat” koji je Algebra osmislila i provela za učenike srednjih škola i studenata, a uključivao je osmišljavanje nastavnog programa, informiranje i motiviranje učenika, provedbu nastave putem on-line priprema, kvalifikacije, probne testove i polaganje certifikacijskih ispita.
Ovo je prvi puta u povijesti dodjele nagrade Partner of the Year da je u segmentu edukacije nagrada otišla obrazovnom partneru iz jedne zaista male zemlje. Posebno valja napomenuti da među 46 kategorija ove partnerske nagrade postoji samo jedna vezana uz obrazovanje (ostale su vezane uz konkretne Microsoftove proizvode i druge kompetencije u partnerskom kanalu) te da u svakoj kategoriji postoji samo jedna glavna nagrada.

“Ova prestižna nagrada, kojom odajemo priznanje pobjednicima natjecanja, dokaz su vrijednosti profesionalaca u tehnološkom sektoru i vrijednosti koje može ponuditi naš ekosustav”, izjavio je Phil Sorgen, potpredsjednik tvrtke Microsoft. “Nagrade potvrđuju kompetencije i uspjehe naših najboljih partnera kojima se rješavaju složene poslovne zadaće i izazovi, na zadovoljstvo naših zajedničkih korisnika. Svakom od dobitnika nagrade čestitam na njihovom nevjerojatnom uspjehu”

rekao je Sorgen.

Predsjednik uprave Algebre, Tomislav Dominković, opisao je vrijednost nagrade riječima: “Nagrada za najboljeg svjetskog partnera u području edukacije potvrđuje da je ispravna orijentacija cijele Algebra grupe prema “stvaranju digitalne budućnost” i “budućnosti bez granica”, što su glavne misli vodilje kojima članice Algebra grupe žele potaknuti pojedince na stjecanje novih digitalnih vještina u profesionalnom IT-u i poslovanju, smatrajući ih važnima kako za osobni razvoj i napredak pojedinaca tako i za napredak gospodarstva kojemu je ICT sektor strateški posebno važan. Projekt kojega smo nominirali za ovu nagradu i koji se u konačnici pokazao najboljim na svijetu i dalje kontinuirano provodimo želeći mladima približiti perspektivu koju nude IT zanimanja i omogućiti im da čim prije steknu neke od ključnih vještina i certifikate kojima ih mogu dokazati budućim poslodavcima. Za nas, kao predstavnike menadžmenta, ovo je potvrda da je i iz Hrvatske moguće postići vrhunski rezultat na svjetskoj razini, samo treba imati znanja, hrabrosti i samopouzdanja. Ovom nagradom dokazali smo da je, uz dozu inovativnosti koje u Hrvatskoj još uvijek ima, moguće stati uz bok svjetskim predvodnicima te time ostvariti svoje vizije i snove”.

“Ovo je velik uspjeh i nevjerojatno važno priznanje za Algebru, ali mora se naglasiti da je ovo i priznanje hrvatskom ICT sektoru i hrvatskom tehnološkom obrazovanju”, nadovezao se Hrvoje Balen, član uprave Algebre i nacionalni koordinator ovogodišnje europske inicijative eSkills for Jobs koju je inicirala Europska komisija. “Sama činjenica da smo u svjetskoj konkurenciji zaslužili nagradu za najbolji projekt i da se nalazimo u prestižnom društvu najboljih svjetskih IT institucija, dodatno pozicionira Hrvatsku na globalnoj IT sceni, uzmemo li u obzir da je kvaliteta tehnološkog obrazovanja jedna od presudnih stavki prilikom odlučivanja o pokretanju IT operacija u nekoj zemlji“.

Pobjednički projekt dio je i paneuropske inicijative „eSkills for Jobs 2014“, čiji je cilj ukazati na važnost ICT zanimanja i digitalnih vještina kroz cjelogodišnje aktivnosti. S obzirom da se ovaj projekt provodi pod posebnom pažnjom Europske komisije, potpredsjednice Neelie Kroes te 30 nacionalnih organizacija i više od 1.500 partnera, ovo priznanje snažno je odjeknulo i u EU krugovima. Algebra je u finalu, kao jedini predstavnik Europske unije, pobijedila vodeće tehnološke obrazovne institucije iz SAD-a, Indije i Australije.

Globalna lista svih nagrađenih tvrtki u sklopu ovogodišnje nagrade Partner of the Year može se pronaći u Microsoftovom priopćenju za medije: http://news.microsoft.com/2014/05/27/microsoft-announces-2014-partner-of-the-year-winners-and-finalists/

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.