Image for dr. sc. Tajana Barbić

dr. sc. Tajana Barbić diplomirala je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Tri godine kasnije stekla je titulu magistra poslovnog upravljanja, IGBS i Kelley School of Business, Indiana University, Bloomington, USA. 2009.g stječe titulu magistra znanosti, smjer financije, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Godinu dana kasnije doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2013.g. stekla je titulu magistre znanosti ( smjer financije) na Kelley School of Business, Indiana University, Bloomington, USA

Od 2004. godine zaposlena je na Ekonomskom institutu Zagreb; prvo kao asistentica, viša asistentica i znanstvena suradnica, zatim viša znanstvena suradnica i danas kao ravnateljica.

Podijeli: Facebook Twitter