Image for Krešo Perica

Nakon diplome na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te jednogodišnjeg rada u tvrtki Dalekovod, Krešo Perica 1992. godine započeo je karijeru u IBM-u Hrvatska kao Account manager za banke i financijske ustanove. Na poziciju direktora prodaje dolazi 1996., a od 1999. obnaša ulogu Direktora IBM Global Servisa.

Od srpnja 2003. pa do kraja 2006. radi kao Territory Manager i vodi tim prodajnih i marketing specijalista. Odgovoran je za izradu i provođenje poslovnih planova i strategija IBM-a za hrvatsko tržište. Pored tržišnog nastupa kroz direktne prodajne kanale, odgovoran je i za suradnju i prodaju kroz mrežu poslovnih partnera te marketing. Zahvaljujući izvanrednim poslovnim postignućima i dokazanim voditeljskim kvalitetama, 2007. promoviran je na međunarodnu funkciju voditelja prodaje za “brzorastuća tržišta i inovativna rješenja” za regiju CEMAAS (Central & Eastern Europe, Middle East, Africa, Austria and Switzerland). Na mjesto Glavnog direktora dolazi 1. siječnja 2009. godine.

Tijekom više od 20 godina karijere u IBM-u, završio je cjelokupan IBM Management Development ciklus, uključujući i executive development programe; “Global Leadership” i “Global Business Management” za vrijeme studijskog boravka u IBM HQ Armonk.

Podijeli: Facebook Twitter