Image for dr.sc. Zlatan Fröhlich

Dr.sc. Zlatan Fröhlich završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i magistrirao te doktorirao 1997. godine. Nakon završetka studija zaposlio se na Ekonomskom institutu u Zagrebu, gdje je i danas aktivan u zvanju znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

Obnašao je dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, savjetnika potpredsjednika Vlade RH, a od 1999. godine je predsjednik HGK Komore Zagreb. Od 2003. do 2015. obnašao je dužnosti dekana i predavača na Međunarodnoj diplomskoj školi za poslovno upravljanje IGBS Zagreb. U pristupnim pregovorima s Europskom unijom od strane Vlade Republike Hrvatske imenovan je pregovaračem zaduženim za Poglavlja 18. Statistika i 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Dugogodišnji je predsjednik Hrvatsko-turskog poslovnog vijeća pri HGK, te potpredsjednik Hrvatske bratske zajednice u Americi – Odsjek Zagreb.

U stručnom i znanstvenom radu bavi se područjima urbane ekonomike, regionalne ekonomike i ekonomikom prometa. Bio je jedan od osnivača i dugogodšnji predsjednik Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja. Predsjednik je Nacionalnog vijeća Skål International Croatia – međunarodne asocijacije turističkih managera. Postigao je znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj dosadašnji stručni i društveni rad.

Podijeli: Facebook Twitter