Image for Osiguravanje kvalitete
Naslovnica

Osiguravanje kvalitete

Svjesni smo odgovornosti koju smo preuzeli za razvoj tvoje karijere i očekivanja koja poslodavaci imaju od naših alumnija.

U tom smislu osnivač je primijenio svoje tada desetogodišnje iskustvo u promicanju i provedbi sustava osiguranja kvalitete obrazovanja i u Visoko učilište i ugradio ga u strateške ciljeve razvojne strategije razvoja ustanove.

U tom je cilju još u 2009 godini pokrenut međunarodni projekt procjene i poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete u stručnim visokoškolskim ustanovama koji je iniciralo upravo Visoko učilište Algebra. Hrvatski partneri u projektu su bili Vijeće veleučilišta i visokih škola, Visoko učilište Algebra (http://www.racunarstvo.hr), Veleučilište “Marko Marulić” iz Knina te Veleučilište u Slavonskom Brodu. Koordinator i stručni inozemni partner ovog projekta je bila Akreditacijska organizacija Nizozemske i Flandrije – NVAO (eng. The Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders, http://www.nvao.net). Više o projektu saznajte ovdje (www.heiq.net)

Uvođenje internog sustava osiguravanja kvalitete te njegova provedba i korištenje u visokom su obrazovanju nužni kako bi studenti, poslodavci i šira društvena zajednica stekli i zadržali povjerenje da institucija na pravilan i društveno koristan način provodi obrazovne aktivnosti za koje je dobila javnu ovlast iskazanu kroz akreditaciju. Kod visokoškolskih ustanova definiranje nastavnih planova i programa te načina i kriterija ocjenjivanja prepušteni su u velikoj mjeri ustanovi tako da je unutarnji sustav osiguranja kvalitete nužan kako bi se spomenuti proces odvijao transparentno. Za razliku od ustanova koje izvode nastavu po propisanim programima i gdje se ishodi obrazovanja provjeravaju vanjskom neovisnom provjerom (npr. srednjoškolski sustav i državna matura), kod visokog obrazovanja provjerava se interni sustav kvalitete te se na taj način osigurava transparentnost rada ustanove i ocjenjivanja.

Visoko učilište Algebra svjesno je velike društvene odgovornosti koja je ustanovi povjerena davanjem javnih ovlasti kako u smislu razvoja karijera studenata koji se upisuju tako i u smislu očekivanja poslodavaca i gospodarstva da će kadrovi koji se školuju biti kvalitetni, zapošljivi i spremni doprinositi povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. U tom smislu naša je strateška usmjerenost prema izgradnji unutarnjeg sustava upravljanja kvalitetom koji će nam osigurati stvaranje i zadržavanje povjerenja šire zajednice i daljnju izgradnju naše kvalitete sa ciljem zadržavanja dobivenih akreditacija i certifikata.

Interni sustav osiguravanja kvalitete koji je razvijen unutar Visokog učilišta Algebra je jasan, dokumentiran i transparentan te sveobuhvatno pokriva sve aspekte rada, ne samo nastavnu djelatnost. On prepoznavanje interese zaposlenih ali isto tako i studenata, poslodavaca, nacionalne ekonomije i nacionalnih i europskih strateških razvojnih smjernica. Sustav osiguravanja kvalitete na adekvatan način uključuje studente, zaposlenike, poslodavce i ostale relevantne čimbenike osiguravajući im jasne funkcije i utjecaj na sve procese koji se u Visokom učilištu odvijaju. Radne procedure, ovlasti i odgovornosti sustav propisuje kroz odgovarajuće normativne akte.

U organizacijskom smislu takav sustav prepoznaje i uloge odnosno odgovornosti internih jedinica i pojedinaca za kvalitetu te propisuje i prati očekivane i ostvarene rezultate rada. Kroz redefiniranje ključnih pokazatelja dostignuća (KPI) i postavljenih ciljeva kvalitete koje treba kontinuirano provoditi odbor za kvalitetu osigurano je ne samo postavljanje i implementacija sustava osiguravanja kvalitete i njegovih temeljnih vrijednosti nego i praćenje njihovog ispunjenja te njihove revizije i potrebno usklađivanje.

Praćenje kvalitete rada u nastavi izvodi se kroz dva temeljna mehanizma:

A. Evaluacija rada od strane studenata i predavača

Za potrebe ove evaluacije koristi se interni sustav anketiranja koji predstavlja Internet aplikaciju dostupnu studentima u cilju ocjene kvalitete rada predavača, kvalitete nastave, nastavnog plana i nastavnih materijala kroz opsežnu anketu. Anketa se provodi anonimno nakon prvog međuispita i po završetku svakog programa (kolegija) te po potrebi određeni broj tjedana nakon završetka programa. Rezultati ankete dostupni su odgovornim osobama koje organiziraju nastavu i predavaču u formi statističke analize rezultata. Kako bi se osiguralo prepoznavanje rezultata ankete od strane nastavnika, svaki od njih treba odboru za kvalitetu predati ispunjeni obrazac izvještaja o održanoj nastavi u kojem daje i svoj osvrt na rezultate anketiranja.

B. Evaluacija postignuća i znanja studenata

Evaluacija zadovoljstva studenata daje donekle uvid u kvalitetu rada dok potpuni odgovor možemo dobiti procjenom znanja studenata i to internom i eksternom. U tom smislu ostvarenost ishoda učenja, prolaznost, ostvareni broj bodova i prisutnost na nastavi daju dobar uvid u rezultate obrazovnog procesa (interno). On se dodatno dopunjuje i rezultatima ostvarenim na međunarodnim certifikacijskim ispitima (za one kolegije gdje isti postoje) kako bi se i eksternom objektivnom evaluacijom utvrdila stvarna razina ostvarenog znanja. Posljednji, ne manje važan, element u eksternoj procjeni postignuća obrazovnog procesa dolaziti će iz ocjene poslodavaca koji zapošljavaju naše studente kroz trajno praćenje alumni zajednice koju provodi centar karijera.

Kako bi ostvari svoju viziju i postali prvi izbor u stručnom visokom obrazovanju iz područja računarstva i digitalnih tehnologija u regiji, sve ćemo svoje snage, znanje, vjeru i iskustvo i dalje usmjeravati prema izgradnji i provedbi sveobuhvatnog, transparentnog i dokumentiranog sustava osiguravanja kvalitete. Ovo ujedno predstavlja i naše čvrsto strateško opredjeljenje.

Odbor za kvalitetu

Odbor za kvalitetu Visokog učilišta Algebra osigurava djelotvornost postupka unaprjeđenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Visokom učilištu Algebra posebice s obzirom na slijedeće elemente:

 • samovrednovanje,
 • razvijanje indikatora kvalitete,
 • sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija,
 • istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja,
 • istraživanje kompetencije nastavnog osoblja,
 • usavršavanje nastavnika Visokog učilišta (cijeloživotno obrazovanje),
 • usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja,
 • dokaze o unaprjeđenju nastave,
 • kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programom,
 • definiranje i uvođenje tipa standardizacije u administrativnom djelu Visokog učilišta,
 • evaluaciju izvještaja o realizaciji nastave i davanje povratne informacije prema nastavnicima,
 • evaluaciju primjedbi i prijedloga studenta, nastavnika i djelatnika Visokog učilišta,
 • sudjelovanje u radu najmanje jedne tematske sjednice Stručnog vijeća u semestru koja će se baviti pitanjima kvalitete.

Predsjednica odbora za kvalitetu

Ime i prezime E-mail STATUS
  Silvija Grgić, v. pred. silvija.grgic@racunarstvo.hr Prodekan za kvalitetu i razvoj

Članovi odbora za kvalitetu

IME I PREZIME E-MAIL STATUS
Tomislav Dominković tomislav.dominkovic@algebra.hr predstavnik Upravnog vijeća
mr. sc. Ratka Jurković, v. pred. ratka.jurkovic@racunarstvo.hr predstavnik nastavnog osoblja
Danijel Kučak, pred. danijel.kucak@racunarstvo.hr predstavnik nastavnog osoblja
Iva Gašpar iva.vunaric@racunarstvo.hr predstavnik nenastavnog osoblja
Matea Vudrag Jaklin matea.vudrag.jaklin@racunarstvo.hr predstavnik studenata
mr. sc. Dragutin Vuković drago.vukovic@king-ict.hr predstavnik vanjskih dionika iz redova gospodarstva

Osiguravanje kvalitete – službeni dokumenti i pravilnici

Osiguravanje kvalitete – rezultati ocjena kvalitete

Osiguravanje kvalitete – Izvješća

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.