Organizacijska shema

mr. sc. Mario Fabijanić, pred.

Mr.sc. Mario Fabijanić iskusan je predavač, certificirani trener te certificirani administrator i programer baza podataka, s jakom podlogom u podučavanju. Isporučio je brojne treninge uživo, edukacijske projekte bazirane na korištenju e-learninga i treninga s kombiniranim metodama podučavanja. Od 2001. godine sudjelovao je u brojnim projektima razvoja e-learning sadržaja, implementacijama e-learninga u velikim kompanijama i provođenju edukacija u malim i srednje velikim tvrtkama. Posebno je uključen u nadgledanje i analizu navika polaznika raznih oblika edukacije te odgovoran za uspješnost provođenja edukacijskih projekata.

Povezani kolegiji:Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Sistemsko inženjerstvo
Autentikacijski sustavi i baze podataka
Programsko inženjerstvo
Autentikacijski sustavi i baze podataka
Oblikovanje baza podataka
Podijeli: Facebook Twitter