fbpx
Organizacijska shema

Domagoj Ružak, pred.

Domagoj Ružak je predavač na Katedri za opće predmete. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine, no od tada radi isključivo u računalstvu. Već 10 godina uključen je u nastavni proces kao predavač, asistent, autor nastavnih materijala i nastavnih programa, ali često i dalje kao učenik.

Povezani kolegiji:Oblikovanje tržišnih komunikacija - Preddiplomski studij

3D Oblikovanje tržišnih komunikacija
Informatika - primjena računala
Oblikovanje tržišnih komunikacija
Informatika - primjena računala

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Programsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju
Sistemsko inženjerstvo
Računalni alati u poslovanju

Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Računalni alati u poslovanju

Multimedijsko računarstvo - Preddiplomski studij

Multimedijsko računarstvo
Računalni alati u poslovanju
Podijeli: Facebook Twitter