Organizacijska shema

Danijel Kučak, pred.

Danijel Kučak je rođen 1978. godine u Zagrebu, gdje je i diplomirao na matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Trenutno pohađa doktorski studij Informacijskih znanosti na Fakultetu Organizacije i Informatike. 2006. godine asistirao je na kolegiju Informatika na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Od 2007. godine do danas je zaposlen kao predavač na Visokom Učilištu Algebra. Višestruki je dobitnik nagrade za najboljeg predavača na Visokom Učilištu Algebra. Uža specijalnost mu je razvoj web aplikacija i web usluga temeljenih na platformama .NET (Web Forms i MVC.NET) i Java. Do sada je bio autor i koautor 5 knjiga na temu programiranja, a objavio je i desetak znanstvenih i stručnih radova na temu razvoja aplikacija. Od završetka studija do danas radi kao razvojni inženjer ili arhitekt na nekoliko informacijskih sustava od kojih posebno ističe: MyQTest – sustav za testiranje znanja, HAK e-ispiti – sustav za provođenje testiranja poznavanja pravila sigurnosti prometa, MedicalBit – BIS sustav implementiran u klinici za plućne bolesti Rockfellerova Zagreb, CRIS (Croatian Road Inspection System) – sustav za podršku inspekcijskog nadzora cestovnog prometa.

Povezani kolegiji:Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Programsko inženjerstvo
Java web programiranje
Objektno orijentirano programiranje
Oblikovanje i izrada cjelovitog aplikativnog rješenja
Programsko inženjerstvo

Diplomski studij - Primijenjeno računarstvo

Programsko usmjerenje
Optimizacijski algoritmi temeljeni na evolucijskom računanju
Web tehnologije za IoT
Podatkovno usmjerenje
Optimizacijski algoritmi temeljeni na evolucijskom računanju
Sistemsko usmjerenje
Web tehnologije za IoT
Podijeli: Facebook Twitter