fbpx

Nada Kaurin Knežević, visoko je kvalificirana stručnjakinja u području marketinga i tržišnih komunikacija. Danas radi kao Prodekanica za studente i studentice te predavačica na Visokom učilištu Algebra gdje predaje na preddiplomskom studiju Digitalnog marketinga na kolegijima Uvod u marketing i medijske komunikacije, Ponašanje potrošača, Integrirani marketing te Kreativnost i kreativno izražavanje. Iza nje je više od deset godina uspješne karijere u području poslovne, marketinške i brand strategije te kreativnih komunikacija. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu - smjerovi Marketing i Financije. Svoju karijeru je započela u Odjelu Analitike i Strategije u Digitelu, jednoj od najvećih full-service agencija u to vrijeme. U Digitelu je radila na brojnim brand i komunikacijskim strategijama. Karijerni put nastavlja u Hrvatskom Telekomu gdje je radila kao Stručnjakinja za marketinšku strategiju i bila odgovorna za razvoj i koordinaciju godišnjeg marketinškog plana za privatne korisnike te razvoj multibrand strategije. Nakon Hrvatskog Telekoma prelazi u Studio Modernu gdje je radila kao Brand menadžerica. Za brand Delimano je bila odgovorna za upravljanje budžetima i prihodima branda, ali i za razvoj i finalizaciju svih komunika-cijskih i kreativnih materijala. U Entourage prelazi 2016. godine kao Direktorica strategije gdje je njena karijera napravila puni krug iz perspektive povratka agencijskom poslovanju, primarno u području strate-gije, ali uzela i jedan novi smjer kroz digitalni marketing i kreativnu tehnologiju. Početkom 2019. prelazi u Five na poziciju Voditeljice marketinških komunikacija gdje je odgovorna za razvoj i finalizaciju svih ko-munikacijskih i kreativnih materijala vezanih uz jačanje branda Five. S Algebrom u međuvremenu sura-đuje kao vanjska predavačica dugi niz godina te se 2020. godine odlučuje potpuno posvetiti profesorskoj i znanstvenoj karijeri. Uz sve navedeno, Nada je i objavljena autorica, njena prva zbirka priča pod naslovom Dijagnoza objav-ljena je 2020. godine u izdanju izdavačke kuće Imprimatur.

Povezani kolegiji:Internetski marketing - Stručni kratki studij

Internetski marketing
Karijera: Komunikacijske i prezentacijske vještine

Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Karijera: Timski rad
Karijera: Zanimanja u marketingu, portfolio i životopis
Osnove marketinga
Ponašanje potrošača
Podijeli: Facebook Twitter