Organizacijska shema

Igor Kundić

 Igor Kundić

Igor Kundić, dipl. oec., rođen je 6. prosinca 1971. godine u Zagrebu, gdje je također pohađao osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu koji završava 1996. godine s diplomom iz područja kvantitativnih metoda. Do 2001. godine radi u kompaniji koja organizira evente kao voditelj prodaje, a u rujnu 2001. godine zapošljava se u Algebri. Prvih nekoliko godina radi kao voditelj marketinga da bi 2005. godine preuzeo odjel prodaje. 2008. godine dolazi na funkciju člana Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra. Ulogu člana uprave Algebre d.o.o. zaduženog za prodaju preuzima 2011. godine, a od 2017. godine ta uloga se proširuje i na područje ljudskih potencijala. Od 2010. do 2018. godine bio je član predsjedništva Hrvatske udruge za upravljanje projektima. U nekoliko navrata bio je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Podijeli: Facebook Twitter