Organizacijska shema

dr. sc. Siniša Bogdanović

Doc.dr.sc. Siniša Bogdanović rođen je u Zagrebu gdje je završio srednju Grafičku školu, slijedeći svoj interes za računala i dizajn. Tijekom studija na Grafičkom fakultetu nastavio je raditi na različitim dizajnerskim projektima. Nakon završetka fakulteta počinje se baviti edukacijom iz područja dizajna i novih tehnologija. Od 2004. godine predaje na Visokoj školi Agora, na brojnim kolegijima temeljenim na kreativnim tehnologijama i dizajnu. Doktorski studij Grafičke tehnologije i dizajna na Grafičkom fakultetu uspješno je završio 2015. godine. Član je hrvatskog grafičkog društva. Trenutno radi na projektima grafičkog i digitalnog dizajna te je i dalje aktivan kao profesor visoke škole. Autor je brojnih znanstvenih radova, kao i stručnih projekata.

Podijeli: Facebook Twitter