Organizacijska shema

Goran Božić, v. pred.

Goran Božić, diplomirani dizajner, rođen je 1977. godine u Rijeci. Diplomirao je grafički dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu 2000. godine. Radio je kao freelance dizajner, od 2004. u McCannu kao copywriter, uskoro kao kreativni direktor. Također, radio je s brojnim međunarodnim i domaćim klijentima te osvajao međunarodne i domaće nagrade. Goran brine o cjelokupnoj kreativnoj kvaliteti, radi na pronalaženju strateški relevantnih kreativnih rješenja, nadzire i pomaže kreativne timove od razvoja idejnih koncepata do svih elemenata kampanje, objedinjujući aspekte copywritinga, art directiona i produkcije. Više od 8 godina predavačkog iskustva na Studiju dizajna i Agori na kolegijima iz područja Vizualnih komunikacija, Oglašavanja, Integriranog marketinga, Strateškog mišljenja, Razvoja koncepata, Dizajna, Art directiona, Vizualnog identiteta, Ambalaže, Copywritinga, Filmskog i vizualnog pripovijedanja.

Povezani kolegiji:Oblikovanje tržišnih komunikacija - Preddiplomski studij

Oblikovanje tržišnih komunikacija
Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture
3D Oblikovanje tržišnih komunikacija
Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture
Podijeli: Facebook Twitter