fbpx

Goran Božić, diplomirani dizajner, rođen je 1977. godine u Rijeci. Diplomirao je grafički dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu 2000. godine. Radio je kao freelance dizajner, od 2004. u McCannu kao copywriter, uskoro kao kreativni direktor. Također, radio je s brojnim međunarodnim i domaćim klijentima te osvajao međunarodne i domaće nagrade. Goran brine o cjelokupnoj kreativnoj kvaliteti, radi na pronalaženju strateški relevantnih kreativnih rješenja, nadzire i pomaže kreativne timove od razvoja idejnih koncepata do svih elemenata kampanje, objedinjujući aspekte copywritinga, art directiona i produkcije. Više od 8 godina predavačkog iskustva na Studiju dizajna i Agori na kolegijima iz područja Vizualnih komunikacija, Oglašavanja, Integriranog marketinga, Strateškog mišljenja, Razvoja koncepata, Dizajna, Art directiona, Vizualnog identiteta, Ambalaže, Copywritinga, Filmskog i vizualnog pripovijedanja.

Povezani kolegiji:Internetski marketing - Stručni kratki studij

Internetski marketing
Dizajn vizualnih komunikacija

Oblikovanje tržišnih komunikacija - Preddiplomski studij

3D Oblikovanje tržišnih komunikacija
Kreativni proces
Kreativno pisanje
Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija
Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture
Oblikovanje tržišnih komunikacija
Kreativni proces
Kreativno pisanje
Povijest oblikovanja vizualnih komunikacija
Vizualno oblikovanje 1 - Grafičke strukture

Razvoj računalnih igara - Prijediplomski stručni studij

Razvoj računalnih igara
Produkcija računalnih igara
Upravljanje razvojem računalnih igara

Diplomski studij - Kreativno upravljanje tržišnim komunikacijama

Kreativno upravljanje tržišnim komunikacijama
Upravljanje kreativnim procesima
Podijeli: Facebook Twitter